Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Průměr, medián a modus (použití)
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
FSW
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

FSW
umime.to/FSW

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/FSW

Průměr, medián a modus (použití)

Aritmetický průměr, medián a modus jsou charakteristiky polohy znaku. Používáme je k popisu typické hodnoty znaku.

Aritmetický průměr pro daný soubor se počítá jako podíl součtu hodnot znaku rozsahem souboru.

  • Aritmetický průměr lze spočítat pro intervalové a poměrové znaky.
  • Nejlépe se hodí k popisu typické hodnoty znaku, který nabývá v daném souboru podobných hodnot bez příliš odlišných extrémů, které by aritmetický průměr vychýlily mimo typické hodnoty.

Příklad použití aritmetického průměru – soubor hodnot 122, 116, 120, 118 znaku „výška dítěte v cm“ má aritmetický průměr 119.

Medián dělí řadu vzestupně seřazených hodnot na dvě stejně početné poloviny.

  • Pro lichý počet hodnot je medián prostřední prvek.
  • Pro sudý počet hodnot může definici mediánu odpovídat více hodnot, někdy se v takovém případě bere jako medián aritmetický průměr dvou prostředních hodnot (samozřejmě jen pokud lze pro daný znak aritmetický průměr spočítat).
  • Medián lze určit pro ordinální, intervalové a poměrové znaky.
  • Narozdíl od aritmetického průměru není ovlivněn extrémními hodnotami.

Příklad použití mediánu – soubor hodnot 1, 1000, 1002, 1003 znaku „hmotnost krokodýla v kg“ má medián 1001 (nebo jakékoli číslo od 1000 do 1002). Extrémní malá hodnota 1 způsobí, že aritmetický průměr je 751{,}5, což neodpovídá typické hodnotě „něco málo přes 1000 kg“.

Modus je hodnota znaku, která má v daném souboru největší relativní (i absolutní) četnost.

  • Takových hodnot může být víc než jedna.
  • Modus můžeme spočítat pro nominální, ordinální, intervalové a poměrové znaky.

Příklad použití – modus souboru hodnot 1, 1, 1, 1, 2, 2 znaku „počet hrbů velblouda“ je 1.

Zavřít

Průměr, medián a modus (použití) (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence