Množiny: pojmy


Nadřazené téma: Množiny

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoTýmovkaZávody
Značení Pojem Komentář
\emptyset prázdná množina
\overline{A} doplněk prvky, které nepatří do množiny A
A \cap B průnik prvky, které patří do obou množin A, B
A \cup B sjednocení prvky, které patří alespoň do jedné z množin A, B
A \setminus B rozdíl prvky, které patří do množiny A, ale nepatří do B
A \subseteq B podmnožina všechny prvky množiny A patří i do množiny B
A \cap B = \emptyset disjunktní množiny množiny A, B nemají žádný společný prvek

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Množiny: pojmy   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Množiny: pojmy   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Množiny: pojmy   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Množiny: pojmy   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM