Římské číslice


Nadřazené téma: Číselné soustavy

Římské číslice představují způsob zápisu čísel pomocí písmen latinské abecedy. Na rozdíl od běžně používaného zápisu čísel (arabské číslice, desítková soustava) jde o nepoziční číselnou soustavu. Římské číslice nejsou vhodné pro matematické výpočty, například násobení v tomto zápisu je výrazně náročnější než v desítkové soustavě. Římské číslice se však stále používají, například pro uvádění letopočtů na památnících, na hodinách, pro číslování kapitol v knihách, ...

Základní římské číslice jsou: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. Další čísla vytváříme spojování a opakováním symbolů. Symboly řadíme za sebe podle velikosti. Pro zkrácení zápisu se využívá odčítání v případě, že menší symbol předchází větší. Příklady:

Římské Desítkové Vysvětlení
XXVII 27 prosté sčítání příslušných symbolů: 10 + 10 + 5 + 1 + 1
MDCCXIII 1713 opět prosté sčítání příslušných symbolů: 1000 + 500 + 100 + 100 + 10 + 1 + 1 + 1
IV 4 I je před V, odčítáme tedy: -1 + 5
XIX 19 I je před X, opět odčítáme: 10 - 1 + 10
DCCXC 790 X je před C, odčítáme tedy 10: 500 + 100 + 100 - 10 + 100

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Římské číslice   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Římské číslice  Nový obsah   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Římské číslice   

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Římské číslice
1
2
3
4
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Římské číslice
1
2
3
4
5
Spustit

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Římské číslice   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Římské číslice   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Římské číslice   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM