Úpravy výrazů s více proměnnými


Nadřazené téma: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Předcházející téma: Úpravy výrazů s jednou proměnnou, Dosazování do výrazů

Provádíme takové úpravy výrazů, které zachovávají hodnotu výrazu pro všechna možná dosazení za proměnné. Příklady úprav:

Popis Výraz Upravený výraz
Sečtení členů se stejnou proměnnou 3x+2y+4x =7x+2y
Roznásobení závorky x(y-2) =xy-2x
Vytknutí 4x-x^2y+3 =x(4-xy)+3
Umocnění (a+b)^2 =(a+b)(a+b)=a^2+2ab+b^2
Roznásobení dvou závorek (a+b)(a-b) =(a+b)(a-b)=a^2+ab-ab-b^2 = a^2-b^2

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)


Ukázka

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Úpravy výrazů s více proměnnými   


Ukázka

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Úpravy výrazů s více proměnnými   


Ukázka

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin
Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM