Dosazování do výrazů


Nadřazené téma: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Předcházející téma: Pořadí operací, závorky

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPočítáníTýmovkaZávody

Základní krok pro práci s algebraickými výrazy je dosazení hodnoty za proměnnou. Častým zdrojem chyb při dosazování jsou „mínuska“, dáváme si na ně tedy obzvlášť pozor.

Příklad:

Výraz Hodnoty proměnných Dosazení
14-3n n=2 14-3\cdot 2 = 8
3x-y x=2, y=4 3\cdot2 - 4 = 2
2a+3b a=5, b=-1 2\cdot 5 + 3\cdot(-1) = 7
1-x-2y x=-5, y=7 1-(-5)-2\cdot 7 = 1+5-14=-8

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Dosazování do výrazů   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Dosazování do výrazů   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Dosazování do výrazů   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Dosazování do výrazů   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM