Lomené výrazy


Nadřazené téma: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Předcházející téma: Úpravy výrazů s více proměnnými, Sčítání a odčítání zlomků, Násobení a dělení zlomků


Lomený výraz má tvar zlomku, v jehož jmenovateli je mnohočlen (výraz s proměnnou). Příkladem lomeného výrazu je \frac{x+2}{x^2-1}. S lomenými výrazy počítáme podobně jako se zlomky.

U lomených výrazů je potřeba brát v potaz podmínky, za kterých má smysl. Lomený výraz má smysl pro všechny hodnoty proměnných, pro něž je výraz ve jmenovateli různý od nuly. Příklady:

  • Výraz \frac{x+5}{x-3} má smysl pro x \neq 3.
  • Výraz \frac{x^3}{x^2-1} má smysl pro x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, protože x^2-1 = 0 pro hodnoty -1 a 1.
  • Výraz \frac{x^3}{x^2+1} má smysl pro všechna reálná čísla, protože x^2+1 je vždy větší jak nula.

Podtémata

Rovnice s lomenými výrazy Více 

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Lomené výrazy   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Lomené výrazy   
Rovnice s lomenými výrazy   

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM