Algebraické výrazy a jejich úpravy

FX9
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/FX9)
Ukázat QR kód

umime.to/FX9


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Algebraický výraz je tvořen z konstant („čísla“) a proměnných („písmenka“), které jsou dohromady spojeny pomocí algebraických operací (např. sčítání, násobení) a závorek. Proměnná zastupuje čísla z určitého oboru hodnot. Pomocí algebraických výrazů můžeme provádět obecné výpočty.

Příklad:

  • Sedlák Sedloň má na dvorku p prasat a s slepic.
  • Výraz 4\cdot p + 2 \cdot s vyjadřuje celkový počet nohou, která zvířata na dvorku mají.
  • V tomto výrazu jsou čísla 4 a 2 konstanty, písmena p a s jsou proměnné, jejichž oborem jsou přirozená čísla.
  • Výraz můžeme upravit do tvaru 2(2p+s). Tato úprava zachovává hodnotu výrazu pro všechna možná přiřazení hodnot proměnných.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Podmínky lomených výrazů
Početní operace s lomenými výrazy
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Dělení mnohočlenu jednočlenem


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Výrazy a jejich úpravy: mix


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence