Krácení zlomků


Nadřazené téma: Zlomky

Předcházející téma: Největší společný dělitel

Jako krácení zlomku se označuje operace, kdy čitatele i jmenovatele vydělíme stejným, nenulovým číslem. Krácení zachovává hodnotu zlomku. Jde o ekvivalentní úpravu, kterou často využíváme při práci se zlomky. Pokud jsou čitatel a jmenovatel nesoudělní, je zlomek v takzvaném základním tvaru. Pokud chceme zlomek převést do základního tvaru, krátíme největším společným dělitelem čitatele a jmenovatele.

Příklady:

  • Zlomek \frac{15}{28} je v základním tvaru, protože čísla 15 a 28 jsou nesoudělná.

  • Zlomek \frac{25}{30} můžeme krátit číslem 5, čímž dostaneme zlomek \frac{5}{6}, který je v základním tvaru.

  • Zlomek \frac{12}{18} můžeme krátit číslem 2, čímž dostaneme zlomek \frac{6}{9}. Pokud chceme krátit na základní tvar, najdeme největšího společného dělitele čísel 12 a 18, což je 6. Po krácení číslem 6 dostáváme zlomek \frac{2}{3}.


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Krácení zlomků   


Ukázka

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Krácení zlomků   


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Krácení zlomků   


Ukázka

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Krácení zlomků   


Ukázka

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Krácení zlomků   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Krácení zlomků   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM