Největší společný dělitel


Dělitelnost Dělitelnost

Úvod

Největší společný dělitel (NSD) dvou celých čísel je největší číslo, které beze zbytku dělí obě čísla. Příklady: NSD(18, 24) = 6, NSD(12, 21) = 3, NSD(24, 35) = 1. Pojem největšího společného dělitele lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSD(30, 85, 90) = 5.

Největšího společného dělitele lze určit pomocí prvočíselného rozkladu. Obě čísla rozepíšeme jako součin prvočísel, výsledný NSD je součin prvočísel vyskytujících se v obou rozkladech umocněných na příslušné nejmenší exponenty:

  • 90 = 2\cdot3^2\cdot 5
  • 168 = 2^3\cdot 3 \cdot 7
  • \mathit{NSD}(90, 168) = 2\cdot 3 = 6

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Největší společný dělitel   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Největší společný dělitel   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Největší společný dělitel   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM