Největší společný dělitel


Nadřazené téma: Dělitelnost

Předcházející téma: Dělitelnost

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoPočítáníTýmovkaZávody

Největší společný dělitel (NSD) dvou celých čísel je největší číslo, které beze zbytku dělí obě čísla. Příklady: NSD(18, 24) = 6, NSD(12, 21) = 3, NSD(24, 35) = 1. Pojem největšího společného dělitele lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSD(30, 85, 90) = 5.

Největšího společného dělitele lze určit pomocí prvočíselného rozkladu. Obě čísla rozepíšeme jako součin prvočísel, výsledný NSD je součin prvočísel vyskytujících se v obou rozkladech umocněných na příslušné nejmenší exponenty:

  • 90 = 2\cdot3^2\cdot 5
  • 168 = 2^3\cdot 3 \cdot 7
  • \mathit{NSD}(90, 168) = 2\cdot 3 = 6

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Největší společný dělitel   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Největší společný dělitel   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Největší společný dělitel   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Největší společný dělitel   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Největší společný dělitel   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM