Zlomky


Nadřazené: Zlomky, procenta, desetinná čísla

Podtémata
Poznávání zlomků Více 
Zlomky na číselné ose Více 
Porovnávání zlomků Více 
Krácení zlomků Více 
Smíšená čísla Více 
Sčítání a odčítání zlomků Více 
Násobení a dělení zlomků Více 
Zlomky, mocniny, odmocniny Více 
Zlomky: mix
Zlomky a procenta Více 
Úpravy výrazů se zlomky Více 
Rovnice se zlomky Více 
Zlomky a desetinná čísla Více 

Zlomky zapisujeme ve tvaru \frac{a}{b}, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku \frac32 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku \frac32 se rovná dělení 3:2 = 1{,}5 („jedna a půl“).

Rozšiřování a krácení

Hodnota zlomku se nemění rozšiřováním a krácením (nenulovým číslem c).

Rozšíření číslem c: \frac{a}{b} = \frac{c\cdot a}{c \cdot b}
Krácení číslem c: \frac{a}{b} = \frac{a:c}{b:c}

Příklady:

  • Rozšíření zlomku \frac64 číslem 5: \frac64 = \frac{6\cdot 5}{4\cdot 5} = \frac{30}{20}.
  • Krácení zlomku \frac64 číslem 2: \frac64 = \frac{6:2}{4:2} = \frac{3}{2}.

Základní tvar

Díky rozšiřování a krácení můžeme stejnou hodnotu zapsat nekonečně mnoha různými zlomky. Zlomek \frac{a}{b} je v základním tvaru, pokud jsou čísla a, b nesoudělná (tj. jejich jediný kladný společný dělitel je číslo 1). Příklady:

  • Zlomek \frac64 není v základním tvaru, protože čísla 6 a 4 jsou soudělná (mají společného dělitele 2, kterým jde zlomek krátit).
  • Zlomek \frac34 je v základním tvaru, protože čísla 3 a 4 jsou nesoudělná.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

      

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Zlomky
Poznávání zlomků  Nový obsah   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky a desetinná čísla   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Zlomky a procenta   
Úpravy výrazů se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky slovně
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky: sčítání obrázkově
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky a procenta   
Zlomky a desetinná čísla   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Rovnice se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Výpočty se zlomky
Zlomky a procenta   
Rovnice se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Zlomky
Zlomky: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Zlomky
      Poznávání zlomků
1
2
3
4
Spustit
      Zlomky na číselné ose
1
2
3
Spustit
      Porovnávání zlomků
1
2
3
4
Spustit
      Sčítání a odčítání zlomků
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence