Zlomky

FVG
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/FVG)
Ukázat QR kód

umime.to/FVG


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Zlomky zapisujeme ve tvaru \frac{a}{b}, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku \frac32 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku \frac32 se rovná dělení 3:2 = 1{,}5 („jedna a půl“).

Rozšiřování a krácení

Hodnota zlomku se nemění rozšiřováním a krácením (nenulovým číslem c).

Rozšíření číslem c: \frac{a}{b} = \frac{c\cdot a}{c \cdot b}
Krácení číslem c: \frac{a}{b} = \frac{a:c}{b:c}

Příklady:

  • Rozšíření zlomku \frac64 číslem 5: \frac64 = \frac{6\cdot 5}{4\cdot 5} = \frac{30}{20}.
  • Krácení zlomku \frac64 číslem 2: \frac64 = \frac{6:2}{4:2} = \frac{3}{2}.

Základní tvar

Díky rozšiřování a krácení můžeme stejnou hodnotu zapsat nekonečně mnoha různými zlomky. Zlomek \frac{a}{b} je v základním tvaru, pokud jsou čísla a, b nesoudělná (tj. jejich jediný kladný společný dělitel je číslo 1). Příklady:

  • Zlomek \frac64 není v základním tvaru, protože čísla 6 a 4 jsou soudělná (mají společného dělitele 2, kterým jde zlomek krátit).
  • Zlomek \frac34 je v základním tvaru, protože čísla 3 a 4 jsou nesoudělná.

Komiks pro zpestření

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky slovně
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: sčítání obrázkově
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Zlomky
Zlomky: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Zlomky
      Poznávání zlomků Spustit
      Zlomky na číselné ose Spustit
      Porovnávání zlomků Spustit
      Sčítání a odčítání zlomků Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence