Rovnice se zlomky


Nadřazené téma: Rovnice

Předcházející téma: Rovnice se závorkami, Sčítání a odčítání zlomků, Násobení a dělení zlomků

Jak si chcete téma procvičit?

Krok po krokuPočítání

Rovnice se zlomky řešíme stejnými postupy jako základní rovnice. Užitečným (avšak ne vždy nezbytným) prvním krokem bývá roznásobení obou stran rovnice společným násobkem všech jmenovatelů zlomků. Příklad:

Zadání: \frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 2
Jmenovatelé ve zlomcích jsou 2 a 3, společný násobek je 6. Roznásobíme tedy rovnici číslem 6: 3x - 2x = 12
Řešení: x=12

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Rovnice se zlomky   


Ukázka

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Rovnice se zlomky   


Ukázka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM