Základní rovnice s jednou neznámou


Rovnice Jednokrokové rovniceLineární funkce

Nejjednodušší rovnice obsahují pouze lineární výrazy, tj. vyskytují se v nich pouze konstanty a násobky proměnné x. Rovnici upravujeme pomocí ekvivaletních úprav: přičítání a odčítání stejného výrazu k oběma stranám rovnice, úpravy výrazů na levé a pravé straně. Pomocí takových úprav ji převedeme do tvaru x = a, kde a je řešení.

Příklad: rovnici 2x-7 = 5-4x můžeme řešit těmito kroky:

K oběma stranám rovnice přičteme 4x. 2x - 7 + 4x = 5 - 4x + 4x
  6x - 7 = 5
K oběma stranám rovnice přičteme 7. 6x - 7 + 7 = 5 + 7
  6x = 12
Obě strany rovnice vydělíme číslem 6. 6x : 6 = 12 : 6
  x = 2
Řešení rovnice je x=2.  

Může se stát, že rovnice nemá žádné řešení (např. x+2=x+3), nebo že řešením rovnice je libovolné číslo (např. x+1+x = 2x+1). V ostatních případech mají lineární rovnice právě jedno řešení.

Mezi časté chyby při řešení rovnic patří:

  • provední úpravy (přičtení čísla, vydělení čísel) pouze na jedné straně rovnice,

  • chybné zkombinování konstant a výrazů s proměnnou x, např. úprava 3x + 2 na 5x,

  • špatné znaménko u výrazu při převádění z jedné strany rovnice na druhou.

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Základní rovnice s jednou neznámou   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Základní rovnice s jednou neznámou   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Základní rovnice s jednou neznámou   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat