Číselná osa: kladná a záporná čísla (Kladná a záporná čísla na číselné ose)


Kladná a záporná čísla Číselná osa do 20

Úvod

Číselná osa je přímka znázorňující čísla. Značkami jsou na ní vyznačená vybraná čísla – většinou celá čísla. Popsány jsou většinou jen některé značky, jinak by se popisky překrývaly a bylo by to nepřehledné. Zbylá čísla si dopočítáme.

Tradičně se na číselné ose píší menší čísla vlevo, větší čísla vpravo. Záporná čísla jsou tedy vlevo od nuly. Příklad číselné osy s vyznačenými hodnotami 7 a -7:

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Číselná osa: kladná a záporná čísla   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Číselná osa: kladná a záporná čísla   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Číselná osa: kladná a záporná čísla   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Číselná osa: kladná a záporná čísla   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Číselná osa: kladná a záporná čísla
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM