Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přejít ke cvičením na toto téma »

Číselná osa je přímka znázorňující čísla. Značkami jsou na ní vyznačená vybraná čísla – většinou celá čísla. Popsány jsou většinou jen některé značky, jinak by se popisky překrývaly a bylo by to nepřehledné. Zbylá čísla si dopočítáme.

Tradičně se na číselné ose píší menší čísla vlevo, větší čísla vpravo. Záporná čísla jsou tedy vlevo od nuly. Příklad číselné osy s vyznačenými hodnotami 7 a -7:

Počítání se zápornými čísly

Přejít ke cvičením na toto téma »

Při počítání se zápornými čísly často používáme princip „mínus a mínus dává plus“. Konkrétní příklady:

Přičítání záporného čísla je to stejné jako odčítání: 6 + (-2) = 6-2=4
Odčítání záporného čísla se upraví na přičítání: 6 - (-2) = 6+2=8
Násobení kladného a záporného čísla dá záporný výsledek: 6\cdot(-2) = -12
Násobení dvou záporných čísel dá kladný výsledek: (-6)\cdot(-2) = 12
Dělení kladného čísla záporným dá záporný výsledek: 6:(-2) = -3
Dělení záporného čísla záporným dá kladný výsledek: (-6):(-2) = 3

Výrazy s absolutní hodnotou

Přejít ke cvičením na toto téma »

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly. Absolutní hodnotu čísla x značíme pomocí svislých čar: |x|.

Příklady:

 • |5| = 5
 • |-5| = 5
 • |-13| = 13
 • |2{,}45| = 2{,}45

Pro kladné x je |x|=x, pro záporné x je |x| = -x.

Při vyhodnocování výrazů, ve kterých se vyskytuje absolutní hodnota, nejdříve vyhodnotíme výraz uvnitř svislých čar (podobně jako u závorek) a pak aplikujeme samotnou absolutní hodnotu:

 • 3 + |4-6| = 3 + |-2| = 3+2=5
 • 5-3 \cdot |4-2| = 5 -3\cdot|2| = 5 -3\cdot2 = 5 - 6 = -1

Dáváme pozor na rozdíl mezi kulatou závorkou (která pouze vyznačuje přednost operací) a svislými čárami (které značí absolutní hodnotu):

 • 3+(-2) = 3 - 2 = 1
 • 3+|-2| = 3 + 2 = 5

Také dáváme dobrý pozor, kde se vyskytují znamínka mínus (před versus za svislou čárou):

 • |-4| = 4
 • -|4| = -4
 • |-3-2| = |-5| = 5
 • -|3-2| = -|1| = -1
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence