Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 1
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 1 0 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 6 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 9 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 14 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 16
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 20 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 12
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 45 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 14 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 31
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 18 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 26 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 16
Geometrie: Úhly 0 / 14 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 5 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 8 0 / 63
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 15 0 / 12 0 / 16
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 28
Elementární algebra: Rovnice 2 / 23
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 21
Funkce: Grafy funkcí 0 / 7 0 / 4
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 18
Jednotky, míry: Čas 0 / 3
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 25 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 4 0 / 12
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 8 0 / 51
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 3
Řešení problémů: Hledání cesty
Řešení problémů: Splnění podmínek
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 3

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání: základy mix

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
0/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Logaritmus

Kalkulačka: lehké
0/5

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Počítání: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Počítání: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Počítání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Výpočty se zlomky

Počítání: těžké

Zlomky: mix

Počítání: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Počítání: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Počítání: střední

Dělení desetinných čísel

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Počítání: střední

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Počítání: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Počítání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání: těžké

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Počítání: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Počítání: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: střední

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Kalkulačka: lehké
0/9
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence