Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Kombinace operací: mix

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Římské číslice

Roboti: lehké
0

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Počítání: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Počítání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky: mix

Výpočty se zlomky

Počítání: těžké

Zlomky: mix

Počítání: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Počítání: střední

Dělení desetinných čísel

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Počítání: střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso: střední

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

Rozhodovačka: střední

Pojmy související s kružnicí

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka: lehké

Geometrické pojmy: mix

Geometrické pojmy: mix

Rozhodovačka: lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Počítání: těžké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Počítání: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: střední

Diskrétní matematika: Logika

Důkazy

Obrázkové důkazy

Porozumění: lehké
0/4

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

Slovní úlohy: těžké

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: těžké

Sokoban: lehké
0/19

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

Kulička: lehké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

Skákačka: lehké
0/15

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: těžké

Rozdělovačka: lehké
0/28

Logické úlohy: Autíčka

Autíčka

Těžké

Autíčka: lehké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnější

Ploty: lehké
0/19
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence