Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Kombinace operací: mix

Číselné křížovky

těžké

Doplň operaci

těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Roboti

lehké
0

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

střední

Síť krychle

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Sítě těles

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počty vrcholů, stěn, hran

Počítání

střední

Prostorová představivost: 3D objekty

Drátek v průhledném objektu

střední

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

střední

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka

lehké

Geometrické pojmy: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Počítání

střední

Geometrie: Úhly

Poznávání úhlů

Roboti

lehké
0

Úhly ve čtyřúhelníku

Počítání

střední

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Úhly a kružnice

Rozhodovačka

střední

Úhly: mix

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/6

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Přesouvání

střední

Grafař

lehké

Grafař

střední

Směrnice lineární funkce

lehké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

střední

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Slovní úlohy s časem

těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Množinové operace

Rozhodovačka

střední

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: těžké

lehké
0/19

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

lehké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

lehké
0/15

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: těžké

lehké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnější

lehké
0/19
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.