Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 1
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 3
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 6 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 16 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 17 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 19
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 26 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 12
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 7 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 50 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 34 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 21 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 7 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 22 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 86 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 61
Geometrie: Úhly 0 / 21 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 18 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 13 0 / 63
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 1
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 40
Elementární algebra: Rovnice 2 / 34
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 33
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 8 0 / 4
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 38
Jednotky, míry: Čas 0 / 4
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 27 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 5 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 2
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 7
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 7
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 17 0 / 51

Aritmetika: Čísla

Porovnávání čísel do 100

Tabulka nerovností

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
11/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Logaritmus

Kalkulačka: lehké
0/5

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Pexeso: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků s obrázky

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Psaná odpověď: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Výpočty se zlomky

Výpočty se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Výpočty se zlomky

Krok po kroku: střední

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Psaná odpověď: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla, zlomky

Kalkulačka: lehké
0/13

Geometrie: Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obvod na mřížce: mix

Obvod na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obsah (na mřížce)

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: mix

Obsah na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

Psaná odpověď: střední

Obvod rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod lichoběžníku

Obvod lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka: těžké

Délka oblouku

Délka oblouku

Psaná odpověď: střední

Délka oblouku

Psaná odpověď: těžké

Délka oblouku

Rozhodovačka: střední

Délka oblouku

Rozhodovačka: těžké

Obvod: mix

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: mix

Přesouvání: střední

Obvod: mix

Psaná odpověď: střední

Obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: střední

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: střední

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah trojúhelníku

Psaná odpověď: střední

Obsah rovnoběžníku

Obsah rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah lichoběžníku

Obsah lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah kruhu

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah kruhu

Přesouvání: těžké

Obsah kruhu

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhu

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhu

Rozhodovačka: střední

Obsah kruhu

Rozhodovačka: těžké

Obsah kruhové výseče

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: střední

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Psaná odpověď: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah: mix

Obsah: mix

Psaná odpověď: střední

Obsah: mix

Přesouvání: lehké

Obsah: mix

Přesouvání: střední

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: lehké

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: těžké

Obsah: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah: mix

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Psaná odpověď: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: lehké

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď: střední

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď: těžké

Povrch hranolu

Povrch hranolu

Psaná odpověď: střední

Povrch hranolu

Psaná odpověď: těžké

Povrch hranolu

Rozhodovačka: střední

Povrch jehlanu

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: střední

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Povrch jehlanu

Rozhodovačka: střední

Povrch hranatých těles

Povrch hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch krychle a kvádru

Přesouvání: střední

Povrch hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Povrch válce

Psaná odpověď: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: lehké

Povrch válce

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: těžké

Povrch kužele

Povrch kužele

Psaná odpověď: střední

Povrch kužele

Rozhodovačka: těžké

Povrch koule

Povrch koule

Psaná odpověď: střední

Povrch koule

Rozhodovačka: těžké

Povrch kulatých těles

Povrch kulatých těles

Přesouvání: střední

Povrch kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem krychle a kvádru

Objem krychle a kvádru

Rozhodovačka: střední

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď: střední

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď: těžké

Objem hranolu

Objem hranolu

Rozhodovačka: střední

Objem hranolu

Psaná odpověď: střední

Objem hranolu

Psaná odpověď: těžké

Objem jehlanu

Objem jehlanu

Rozhodovačka: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Objem hranatých těles

Objem krychle a kvádru

Přesouvání: střední

Objem hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Objem hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem válce

Objem válce

Rozhodovačka: střední

Objem válce

Rozhodovačka: těžké

Objem válce

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Objem kužele

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: těžké

Objem koule

Objem koule

Psaná odpověď: střední

Objem koule

Rozhodovačka: střední

Objem koule

Rozhodovačka: těžké

Objem kulatých těles

Objem kulatých těles

Přesouvání: střední

Objem kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Psaná odpověď: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Krok po kroku: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Krok po kroku: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: těžké

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: střední

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: těžké

Polopřímky a poloroviny

Polopřímky a poloroviny

Rozhodovačka: střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Kolmice

Mřížkovaná: lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/6

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Rozhodovačka: střední

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: těžké

Trojúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/10

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: střední

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: těžké

Čtyřúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/7

Konstrukční úlohy průřezově

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: těžké

Geometrické konstrukce: mix

Mřížkovaná: rozcvička

Mřížkovaná: lehké
0/7

Vzdálenosti

Mřížkovaná: lehké
0/9

Těžiště

Mřížkovaná: lehké
0/8

Geometrie: Analytická geometrie

Body

Body

Rozhodovačka: lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: těžké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Krok po kroku: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Krok po kroku: střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Dělení mnohočlenu jednočlenem

Krok po kroku: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: střední

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: lehké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Zápis zadání pomocí rovnice

Zápis zadání pomocí rovnice

Krok po kroku: střední

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: střední

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: základy

Přesouvání: lehké

Poměry: základy

Přesouvání: střední

Poměry: základy

Rozhodovačka: lehké

Poměry: základy

Rozhodovačka: střední

Poměry: základy

Rozhodovačka: těžké

Poměry: změna a rozdělení čísla

Poměry: změna a rozdělení čísla

Psaná odpověď: střední

Poměry: změna a rozdělení čísla

Rozhodovačka: střední

Poměry: změna a rozdělení čísla

Rozhodovačka: těžké

Poměry: změna a rozdělení čísla

Krok po kroku: střední

Poměry: výpočty

Poměry: výpočty

Psaná odpověď: střední

Poměry: výpočty

Krok po kroku: střední

Poměry: výpočty

Slovní úlohy: střední

Poměry: výpočty

Rozhodovačka: střední

Poměry: výpočty

Rozhodovačka: těžké

Poměry: měřítko mapy

Poměry: měřítko mapy

Psaná odpověď: střední

Poměry: měřítko mapy

Krok po kroku: střední

Poměry: měřítko mapy

Psaná odpověď: těžké

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Rozhodovačka: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy: těžké

Trojčlenka

Trojčlenka

Rozhodovačka: střední

Myslím si číslo

Myslím si číslo

Krok po kroku: střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy: střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy: těžké

Úlohy o směsích

Úlohy o směsích

Krok po kroku: střední

Úlohy o směsích

Slovní úlohy: těžké

Společná práce

Společná práce

Slovní úlohy: střední

Úlohy s pohybem

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy: střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Slovní úlohy: střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: lehké

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce: mix

Goniometrické funkce

Kalkulačka: lehké
0/9

Bonus

Kalkulačka: těžké
0/5

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka: lehké

Finanční produkty: pojmy

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence