Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Čísla

Porovnávání čísel do 100

Tabulka nerovností

střední

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Zaokrouhlování velkých čísel

Počítání

střední

Čísla: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Sčítací pyramidy

těžké

Pavučiny

těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Odhady procent – tečky

lehké

Procenta: mix

Slovní úlohy

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání

lehké

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Střílečka

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy

střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Názvy geometrických útvarů a těles

Roboti

lehké
0

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

lehké

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

lehké

Přesouvání

střední

Počítání

lehké

Obvod (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Počítání

střední

Přesouvání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/10

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

lehké

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

lehké

Přesouvání

střední

Mřížkovaná

lehké
0/11

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

lehké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
0/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
1/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/23

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 4×4: těžší

lehké
0/17

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
0/7
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.