Aritmetika: Čísla

Počítání do 20

Číselné domino

Přesouvání: lehké

Číselná cesta

Přesouvání: lehké

Číselná osa do 20

Číselná osa do 20

Psaná odpověď: lehké

Počítání do 100

Počítání do 100

Pexeso: lehké

Počítání do 100

Psaná odpověď: střední

Počítání do 100

Rozhodovačka: lehké

Odhad počtu teček

Rozhodovačka: lehké

Počítání do 100

Psaná odpověď: lehké

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 100

Rozhodovačka: lehké

Tabulka nerovností

Přesouvání: střední

Tabulka nerovností

Přesouvání: těžké

Čísla do 1 000 slovně

Čísla do 1 000 slovně

Rozhodovačka: lehké

Čísla do 1 000 slovně

Pexeso: lehké

Porovnávání čísel do 1 000 000

Porovnávání čísel do 1 000 000

Přesouvání: lehké

Porovnávání celých čísel

Přesouvání: lehké

Velká čísla slovně

Velká čísla slovně

Rozhodovačka: lehké

Velká čísla slovně

Psaná odpověď: lehké

Velká čísla slovně

Pexeso: střední

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Psaná odpověď: lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka: lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování velkých čísel

Zaokrouhlování velkých čísel

Rozhodovačka: lehké

Zaokrouhlování velkých čísel

Psaná odpověď: lehké

Zaokrouhlování velkých čísel

Psaná odpověď: střední

Čísla: mix

Čísla: mix

Psaná odpověď: lehké

Čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Čísla: mix

Rozhodovačka: lehké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Psaná odpověď: střední

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Střílečka: lehké
0

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: těžké

Sčítání pod sebou

Sčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Sčítání pod sebou

Psaná odpověď: lehké

Sčítání pod sebou

Psaná odpověď: střední

Sčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Sčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Odčítání pod sebou

Psaná odpověď: lehké

Odčítání pod sebou

Psaná odpověď: střední

Odčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Odčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Psaná odpověď: střední

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
11/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Malá násobilka

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Rozhodovačka: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Malá násobilka

Slovní úlohy: lehké

Malá násobilka

Slovní úlohy: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Přesouvání: lehké

Malá násobilka

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka

Pexeso: lehké

Malá násobilka

Pexeso: střední

Malá násobilka

Psaná odpověď: střední

Malá násobilka

Pexeso: těžké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka obrázkově

Pexeso: lehké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: střední

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Malá násobilka

Roboti: lehké
4

Malá násobilka

Střílečka: lehké
6

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: lehké

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: lehké

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení jednociferné

Dělení obrázkově

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: střední

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: střední

Dělení jednociferné

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Roboti: lehké
0

Dělení jednociferné

Střílečka: lehké
0

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: lehké

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Rozhodovačka: lehké

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: střední

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: lehké

Dělení se zbytkem

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení, dělení a myšlení

Pavučiny s násobením

Přesouvání: lehké

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: těžké

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: lehké

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení: mix

Psaná odpověď: lehké

Násobení a dělení: mix

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: lehké

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Sčítání a odčítání se závorkami

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání se závorkami

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku: lehké

Pořadí operací, závorky

Pexeso: střední

Pořadí operací, závorky

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: lehké

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: těžké

Zápis číselných výrazů

Zápis číselných výrazů

Rozhodovačka: střední

Přibližné počítání

Přibližné počítání

Rozhodovačka: střední

Počítání a logické myšlení

Počítání s nápadem

Psaná odpověď: střední

Doplňování řad: počítání

Psaná odpověď: střední

Náklaďáky

Přesouvání: lehké

Náklaďáky

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice

Přesouvání: těžké

Číselné křížovky

Přesouvání: lehké

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: lehké

Doplň operaci

Přesouvání: střední

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Magické čtverce

Přesouvání: střední

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Slovní úlohy: střední

Kombinace operací: mix

Psaná odpověď: střední

Kombinace operací

Kalkulačka: lehké
1/13

Počty s pamětí

Kalkulačka: lehké
0/7

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Procenta: poznávání

Přesouvání: lehké

Počítání s procenty

Počítání s procenty

Pexeso: lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla, zlomky

Kalkulačka: lehké
0/13

Geometrie: Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Délka úsečky (na mřížce)

Délka úsečky (na mřížce)

Přesouvání: lehké

Délka lomené čáry (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Přesouvání: lehké

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod na mřížce: mix

Obvod na mřížce: mix

Pexeso: lehké

Obvod na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obvod na mřížce: mix

Psaná odpověď: lehké

Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obsah (na mřížce)

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah na mřížce: mix

Obsah na mřížce: mix

Pexeso: lehké

Obsah na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obsah na mřížce: mix

Psaná odpověď: lehké

Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka: střední

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: střední

Obvod čtverce a obdélníku

Psaná odpověď: střední

Obvod: mix

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: mix

Přesouvání: střední

Obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Psaná odpověď: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah: mix

Obsah: čtverec, obdélník

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: lehké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Úhly

Poznávání úhlů

Poznávání úhlů

Pexeso: lehké

Úhly v trojúhelníku

Úhly v trojúhelníku

Přesouvání: lehké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Vennovy diagramy

Přesouvání: střední

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Mořská logika

Rozhodovačka: lehké

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence