Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Počítání

lehké

Pexeso

lehké

Pořadí operací, závorky

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Rozhodovačka

lehké

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

lehké

Obrázkové rovnice

střední

Číselné křížovky

lehké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Dělitelnost

Rozhodovačka

lehké

Dělitelnost: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Zlomky: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Kostky: plán stavby

lehké

Kostky: plán stavby

lehké

Prostorová představivost: 3D objekty

Počet kostek

lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Názvy geometrických útvarů a těles

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/11

Jednotky, míry: Čas

Hodiny: určování času

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Jednotky času

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Jednotky

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: lehké

lehké
0/24

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: rozcvička

lehké
0/11

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Rozcvička

lehké
0/8

Lehké

lehké
0/13

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
0/7
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.