Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nová cvičení

Kružnice: pojmy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: pojmy

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • těžké

Parabola: rovnice

Rozhodovačka • střední

Parabola: pojmy

Rozhodovačka • střední

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • střední

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Rozhodovačka • střední

Rovina: vzájemná poloha bodu a roviny

Rozhodovačka • těžké

Rovina: obecná rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: parametrická rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • střední

Kružnice: středová rovnice

Přesouvání • střední

Náklaďáky

Přesouvání • těžké

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Vektory: souřadnice v prostoru

Rozhodovačka • střední

Kružnice: obecná rovnice

Rozhodovačka • střední

Kružnice: středová rovnice

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Psaná odpověď • těžké

Kružnice: středová rovnice

Psaná odpověď • střední

Porovnávání čísel do 20

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha přímek v rovině

Psaná odpověď • těžké

Střed úsečky v prostoru

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v prostoru

Psaná odpověď • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Psaná odpověď • těžké

Střed úsečky v prostoru

Rozhodovačka • střední

Parametrická rovnice přímky v rovině

Psaná odpověď • těžké

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Krok po kroku • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímek v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď • lehké

Střed úsečky v rovině

Psaná odpověď • lehké

Střed úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha úseček v rovině

Pexeso • střední

Rozšířená cvičení

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • lehké

Povrch jehlanu

Rozhodovačka • těžké

Povrch koule

Rozhodovačka • střední

Povrch kužele

Rozhodovačka • střední

Povrch hranolu

Rozhodovačka • těžké

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka • těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka • střední

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • těžké

Povrch kužele

Rozhodovačka • těžké

Povrch koule

Rozhodovačka • těžké

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka • těžké

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Povrch jehlanu

Rozhodovačka • střední

Povrch hranolu

Rozhodovačka • střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Objem hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Objem hranolu

Rozhodovačka • střední

Objem krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka • střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka • lehké

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • střední

Kruh a kružnice

Rozhodovačka • lehké

Úsečky

Rozhodovačka • lehké

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka • střední

Roviny

Rozhodovačka • těžké

Úsečky

Rozhodovačka • střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • lehké

Obvod: mix

Rozhodovačka • lehké

Obsah: mix

Rozhodovačka • těžké

Obsah kruhu

Rozhodovačka • střední

Obsah kruhu

Rozhodovačka • těžké

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka • těžké

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka • střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • střední

Obsah: mix

Rozhodovačka • střední

Obvod: mix

Rozhodovačka • střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku • lehké

Náklaďáky

Přesouvání • střední

Náklaďáky

Přesouvání • lehké

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Přesouvání • lehké

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence