Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nová cvičení

Kružnice: pojmy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: pojmy

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • těžké

Parabola: rovnice

Rozhodovačka • střední

Parabola: pojmy

Rozhodovačka • střední

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • střední

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Rozhodovačka • střední

Rovina: vzájemná poloha bodu a roviny

Rozhodovačka • těžké

Rovina: obecná rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: parametrická rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • střední

Kružnice: středová rovnice

Přesouvání • střední

Náklaďáky

Přesouvání • těžké

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Vektory: souřadnice v prostoru

Rozhodovačka • střední

Kružnice: obecná rovnice

Rozhodovačka • střední

Kružnice: středová rovnice

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Psaná odpověď • těžké

Kružnice: středová rovnice

Psaná odpověď • střední

Porovnávání čísel do 20

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha přímek v rovině

Psaná odpověď • těžké

Střed úsečky v prostoru

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v prostoru

Psaná odpověď • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Psaná odpověď • těžké

Střed úsečky v prostoru

Rozhodovačka • střední

Parametrická rovnice přímky v rovině

Psaná odpověď • těžké

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Krok po kroku • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímek v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď • lehké

Střed úsečky v rovině

Psaná odpověď • lehké

Střed úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha úseček v rovině

Pexeso • střední

Vzájemná poloha úseček v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha úseček v rovině

Rozhodovačka • lehké

Obecná rovnice přímky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky v prostoru

Přesouvání • střední

Délka úsečky v prostoru

Psaná odpověď • střední

Velikost vektoru

Psaná odpověď • těžké

Velikost vektoru

Psaná odpověď • střední

Parametrická rovnice přímky v rovině

Krok po kroku • střední

Délka úsečky v prostoru

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Délka úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Délka úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky

Pexeso • střední

Přímka: určení přímky

Rozhodovačka • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • těžké

Obecná rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Psaná odpověď • střední

Délka úsečky v rovině

Psaná odpověď • lehké

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Přímky

Přesouvání • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha přímek v rovině

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha přímek v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Psaná odpověď • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 10

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 9

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 8

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 7

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 6

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 5

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 4

Přesouvání • lehké

Parametrická rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • těžké

Parametrická rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • střední

Velikost vektoru v rovině

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 3

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 2

Přesouvání • lehké

Souřadnice vektoru

Přesouvání • střední

Vektory: skalární součin

Psaná odpověď • těžké

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Pexeso • lehké

Vzdálenost bodů v rovině

Přesouvání • střední

Souřadnice vektoru

Psaná odpověď • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • střední

Souřadnice vektoru

Psaná odpověď • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha vektorů

Psaná odpověď • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Psaná odpověď • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Psaná odpověď • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Psaná odpověď • lehké

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Rozhodovačka • těžké

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Rozhodovačka • střední

Vektory: skalární součin

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v prostoru

Psaná odpověď • střední

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Velikost vektoru

Rozhodovačka • těžké

Velikost vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Souřadnice bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v rovině

Psaná odpověď • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Přesouvání • střední

Dosazovací metoda řešení

Psaná odpověď • střední

Sčítací a dosazovací metoda řešení

Rozhodovačka • střední

Dosazovací metoda řešení

Psaná odpověď • lehké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku • lehké

Násobilka čísla 10

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 10

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 9

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 9

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 8

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 8

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 7

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 7

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 6

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 6

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 5

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 5

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 4

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 4

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 3

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 3

Psaná odpověď • lehké

Násobilka čísla 2

Psaná odpověď • střední

Násobilka čísla 2

Psaná odpověď • lehké

Zápis zadání pomocí rovnice

Krok po kroku • střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku • lehké

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Přesouvání • lehké

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Přesouvání • střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Krok po kroku • střední

Zápis výrazů s proměnnými

Krok po kroku • střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka • těžké

Délka oblouku

Psaná odpověď • těžké

Délka oblouku

Psaná odpověď • střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka • těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka • střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď • těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď • střední

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Slovní úlohy • střední

Peníze a procenta

Slovní úlohy • střední

Sleva, daň, přirážka, jednoduchý úrok

Krok po kroku • střední

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka • střední

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka • lehké

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Slovní úlohy • lehké

Peníze a procenta

Rozhodovačka • střední

Převody měn

Slovní úlohy • střední

Převody měn

Rozhodovačka • střední

Odhad ceny běžných věcí

Rozhodovačka • střední

Odhad ceny běžných věcí

Rozhodovačka • lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka • lehké

Obvod lichoběžníku

Psaná odpověď • střední

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • lehké

Obvod rovnoběžníku

Psaná odpověď • střední

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • střední

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • lehké

Obsah trojúhelníku

Psaná odpověď • střední

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka • střední

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obvod trojúhelníku

Psaná odpověď • střední

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka • střední

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha dvou kružnic

Rozhodovačka • střední

Povrch jehlanu

Rozhodovačka • těžké

Povrch koule

Rozhodovačka • střední

Povrch kužele

Rozhodovačka • střední

Povrch hranolu

Rozhodovačka • těžké

Povrch válce

Rozhodovačka • lehké

Povrch válce

Rozhodovačka • střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • těžké

Krychle a kvádr

Rozhodovačka • těžké

Krychle a kvádr

Rozhodovačka • střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka • těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka • střední

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Objem kulatých těles

Rozhodovačka • střední

Objem kužele

Rozhodovačka • střední

Objem válce

Rozhodovačka • střední

Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď • lehké

Objem koule

Rozhodovačka • střední

Obsah lichoběžníku

Psaná odpověď • střední

Obsah rovnoběžníku

Psaná odpověď • střední

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • těžké

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka • těžké

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď • lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • těžké

Obvod čtverce a obdélníku

Psaná odpověď • střední

Obsah čtverce a obdélníku

Psaná odpověď • střední

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď • lehké

Radiány

Rozhodovačka • těžké

Radiány

Rozhodovačka • lehké

Povrch kužele

Psaná odpověď • střední

Povrch koule

Psaná odpověď • střední

Povrch válce

Psaná odpověď • střední

Povrch jehlanu

Psaná odpověď • těžké

Povrch jehlanu

Psaná odpověď • střední

Povrch hranolu

Psaná odpověď • těžké

Povrch hranolu

Psaná odpověď • střední

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď • těžké

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď • střední

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka • lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka • střední

Povrch kužele

Rozhodovačka • těžké

Povrch koule

Rozhodovačka • těžké

Povrch válce

Rozhodovačka • těžké

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka • těžké

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Povrch jehlanu

Rozhodovačka • střední

Povrch hranolu

Rozhodovačka • střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Objem kužele

Psaná odpověď • střední

Objem válce

Psaná odpověď • střední

Objem koule

Psaná odpověď • střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď • těžké

Objem jehlanu

Psaná odpověď • střední

Objem hranolu

Psaná odpověď • těžké

Objem hranolu

Psaná odpověď • střední

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď • těžké

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď • střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď • těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď • střední

Objem kužele

Rozhodovačka • těžké

Objem válce

Rozhodovačka • těžké

Objem hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Objem jehlanu

Rozhodovačka • střední

Objem hranolu

Rozhodovačka • střední

Objem krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Objem koule

Rozhodovačka • těžké

Rozšířená cvičení

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso • lehké

Objem kulatých těles

Rozhodovačka • těžké

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka • střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka • lehké

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • střední

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka • lehké

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Kruh a kružnice

Rozhodovačka • lehké

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • lehké

Radiány

Rozhodovačka • střední

Trojčlenka

Rozhodovačka • střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka • těžké

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka • těžké

Přímky

Rozhodovačka • střední

Úsečky

Rozhodovačka • lehké

Body

Rozhodovačka • lehké

Body

Rozhodovačka • střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka • těžké

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka • střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka • střední

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka • střední

Roviny

Rozhodovačka • těžké

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • střední

Úsečky

Rozhodovačka • střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • lehké

Obvod: mix

Rozhodovačka • lehké

Obsah: mix

Rozhodovačka • těžké

Obsah kruhu

Rozhodovačka • střední

Obsah kruhu

Rozhodovačka • těžké

Vektory

Rozhodovačka • těžké

Vektory

Rozhodovačka • střední

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka • těžké

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka • střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka • těžké

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka • střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka • lehké

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka • střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka • těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka • střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka • střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka • lehké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka • střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka • těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka • střední

Obsah: mix

Rozhodovačka • střední

Obvod: mix

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů

Rozhodovačka • střední

Dosazování do výrazů

Krok po kroku • lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku • střední

Lomené výrazy

Krok po kroku • těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku • střední

Lomené výrazy

Krok po kroku • lehké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku • střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku • těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku • střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku • těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku • těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku • střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku • střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku • těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku • lehké

Náklaďáky

Přesouvání • střední

Náklaďáky

Přesouvání • lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání • těžké

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání • střední

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence