Rozhodovačka – 9. třída

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Vědecký zápis čísel   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Výrazy s logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Sítě kostky
Názvy a vlastnosti útvarů
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí   
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
Hodnoty goniometrických funkcí   
Vlastnosti goniometrických funkcí   
Goniometrické funkce: mix
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení  Nový obsah   
Zápis množin  Nový obsah   
Množinové operace  Nový obsah   
Vlastnosti množin a množinových operací  Nový obsah   
Vennovy diagramy  Nový obsah   
Množiny množin, potenční množina  Nový obsah   
Množiny: mix
Logika
Logika: pojmy a značení   
Vyhodnocování logických výrazů  Nový obsah   
Úpravy logických výrazů   
Kvantifikátory  Nový obsah   
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: pojmy a značení  Nový obsah   
Základní pravděpodobnost jevu  Nový obsah
Opakované pokusy a složené jevy  Nový obsah

Statistika a práce s daty

Statistika
Popisná statistika: základní pojmy

Procvičte si nedávné chyby

Aritmetika

    ČíslaChyby: 37 Procvičit
    Sčítání a odčítání: základyChyby: 5 Procvičit
    Násobení a děleníChyby: 3 Procvičit
    Mocniny, odmocniny, logaritmyChyby: 6 Procvičit

Zlomky, procenta, desetinná čísla

    ZlomkyChyby: 1 Procvičit
    Desetinná číslaChyby: 11 Procvičit

Geometrie

    Operace a vlastnosti v roviněChyby: 1 Procvičit

Elementární algebra

    Algebraické výrazy a jejich úpravyChyby: 6 Procvičit

Funkce

    Grafy funkcíChyby: 1 Procvičit

Jednotky, míry

    ČasChyby: 8 Procvičit
    JednotkyChyby: 5 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
25. 1. 2020Hodiny: určování časulehké
15. 1. 2020Zaokrouhlování na desítky a stovkystřední
14. 12. 2019Zaokrouhlování desetinných číselstřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
25. 1. 2020Hodiny: určování časulehké
29. 11. 2019Porovnávání čísel do 100lehké
23. 11. 2019Římské číslicelehké
6. 11. 2019Malá násobilkalehké
22. 10. 2019Zaokrouhlování na desítky a stovkylehké

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM