Rozhodovačka – 4. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit souhrn tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Vědecký zápis čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit souhrn tématu
Výrazy s logaritmy  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Síť krychle  
Zobrazit souhrn tématu
Sítě těles  
Zobrazit souhrn tématu
Řezy těles
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Trojúhelník: mix
Obsah a obvod
Délka a obvod
Délka oblouku  
Zobrazit souhrn tématu
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch válce  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch koule  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem
Objem válce  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Objem koule  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Radiány
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost  
Zobrazit souhrn tématu
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Body: mix
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Délka úsečky v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha úseček v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha úseček v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Střed úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Střed úsečky v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Úsečky: mix
Vektory
Vektory: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Souřadnice vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory: souřadnice v prostoru
Velikost vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha vektorů  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory: mix
Operace s vektory
Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory: skalární součin  
Zobrazit souhrn tématu
Operace s vektory: mix
Přímky
Přímky: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Určení přímky  
Zobrazit souhrn tématu
Parametrické rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Směrnicový tvar rovnice přímky  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Přímky: mix
Roviny
Roviny: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Parametrické rovnice roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Obecná rovnice roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha bodu a roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Roviny: mix
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice: pojmy
Elipsa: pojmy
Parabola: pojmy
Hyperbola: pojmy
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit souhrn tématu
Kružnice: obecná rovnice
Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice
Elipsa  
Zobrazit souhrn tématu
Elipsa: středová rovnice
Elipsa: obecná rovnice
Elipsa: vzájemná poloha přímky a elipsy
Parabola  
Zobrazit souhrn tématu
Parabola: rovnice
Parabola: tečna
Hyperbola  
Zobrazit souhrn tématu
Hyperbola: středová rovnice
Hyperbola: obecná rovnice
Kuželosečky: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítací a dosazovací metoda řešení
Posloupnosti a řady
Aritmetická a geometrická posloupnost  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis posloupností  
Zobrazit souhrn tématu

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy lineárních nerovnic
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce  
Zobrazit souhrn tématu
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce  
Zobrazit souhrn tématu
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník  
Zobrazit souhrn tématu
Hodnoty goniometrických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Goniometrické funkce: vztahy a vzorce  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti goniometrických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Goniometrické funkce: mix
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti množin a množinových operací  
Zobrazit souhrn tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit souhrn tématu
Množiny množin, potenční množina  
Zobrazit souhrn tématu
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy a značení  
Zobrazit souhrn tématu
Vyhodnocování logických výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy logických výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Kvantifikátory  
Zobrazit souhrn tématu
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: pojmy a značení  
Zobrazit souhrn tématu
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit souhrn tématu
Kvantily a kvartily  
Zobrazit souhrn tématu
Absolutní a relativní četnost  
Zobrazit souhrn tématu
Korelační koeficient  
Zobrazit souhrn tématu
Typy statistických dat  
Zobrazit souhrn tématu
Průměr, medián a modus (použití)  
Zobrazit souhrn tématu
Popisná statistika: základní pojmy

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Peníze a procenta
Finanční pojmy a principy
Finanční produkty: pojmy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence