Geometrie


« Na přehled témat
Podtémata
Prostorová představivost
Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
Objem, povrch Více 
Úhly
Geometrické konstrukce
Operace a vlastnosti v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
Analytická geometrie
Geometrie: mix

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrie
Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Kuželosečky: pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Analytická geometrie
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kuželoseček


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrie
Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy krychle
Řezy těles
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice  Nový obsah   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy  Nový obsah
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy  Nový obsah
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan  Nový obsah
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  Nový obsah   
Polopřímky a poloroviny  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace  Nový obsah   
Analytická geometrie
Úsečky  Nový obsah
Vektory: pojmy  Nový obsah
Operace s vektory  Nový obsah
Rovnice přímky  Nový obsah
Rovnice roviny  Nový obsah
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrie
Prostorová představivost
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   
Analytická geometrie
Rovnice přímky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Mřížkovaná

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.


Obsah

Rovnoběžky těžší

Čtyřúhelníky těžší

Těžiště

Středová souměrnost

Středová souměrnost těžší

Podobnost, shodnost

Otočení

Pythagorova věta

Rozdělovačka

Logická úloha procvičující prostorovou představivost. Rozdělte území na stejně velké části. Části musí být totožné, mohou však být rotované nebo i převrácené.


Rozdělovačka: těžké

Rozdělovačka: opravdová výzvaRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrie
      Úhly
           Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Podobnost, shodnost
1
2
3
4
Spustit

Porozumění

U každé úlohy máte k dispozici text či obrázek popisující matematický problém. Následuje pak několik otázek, které testují, jak jste textu či obrázku porozuměli.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.

Umění, vzory, geometrie

Geometrie je základem mnoha vzorů vyskytujících se v umění. Pojďme některé prozkoumat.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence