Geometrie


« Na přehled témat
Podtémata
Prostorová představivost
Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
Objem, povrch Více 
Úhly
Geometrické konstrukce
Operace a vlastnosti v rovině
Pravoúhlý trojúhelník

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrie
Prostorová představivost
Síť krychle   
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrie
Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy krychle
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice  Nový obsah   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy  Nový obsah
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan  Nový obsah
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Úhly a kružnice
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  Nový obsah   
Polopřímky a poloroviny  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost  Nový obsah   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace  Nový obsah   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrie
Prostorová představivost
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Geometrie
Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Obsah, obvod
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Rozdělovačka

Logická úloha procvičující prostorovou představivost. Rozdělte území na stejně velké části. Části musí být totožné, mohou však být rotované nebo i převrácené.


Rozdělovačka: těžkéRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrie
      Úhly
           Poznávání úhlů
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Podobnost, shodnost
1
2
3
4
Spustit

Porozumění

U každé úlohy máte k dispozici text či obrázek popisující matematický problém. Následuje pak několik otázek, které testují, jak jste textu či obrázku porozuměli.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence