Geometrie


« Na přehled témat
Podtémata
Prostorová představivost
Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
Objem, povrch Více 
Úhly
Geometrické konstrukce
Operace a vlastnosti v rovině
Pravoúhlý trojúhelník

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrie
Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  Nový obsah   
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrie
Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy související s kružnicí   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obsah, obvod: kruh, kružnice  Nový obsah   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy  Nový obsah
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Úhly a kružnice
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace  Nový obsah   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrie
Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Sítě těles   
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Geometrické pojmy
Úhly
Poznávání úhlů   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Geometrie
Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrie
      Úhly
           Poznávání úhlů
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence