Psaná odpověď – 1. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty se zlomky
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty s desetinnými čísly
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: mix
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka oblouku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: kombinace útvarů
Obsah: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Objem a povrch
Povrch
Povrch jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem
Objem krychle a kvádru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly a mnohoúhelníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úsečky
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Střed úsečky v rovině
Střed úsečky v prostoru
Vektory
Souřadnice vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Velikost vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha vektorů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Operace s vektory
Vektory: skalární součin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přímky
Parametrická rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kuželosečky
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kružnice: středová rovnice
Elipsa  
Zobrazit vysvětlení tématu
Elipsa: středová rovnice
Parabola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hyperbola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hyperbola: středová rovnice

Elementární algebra

Poměry
Poměry: měřítko mapy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice se závorkami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice s desetinnými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Základní rovnice: mix
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pokročilé rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Vyjádření neznámé z rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti aritmetického průměru
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence