Psaná odpověď – 1. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné soustavy
Binární čísla   
Číselná osa
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Výpočty se zlomky
Zlomky a procenta   
Rovnice se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Výpočty s desetinnými čísly
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Rovnice s desetinnými čísly   

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obsah na mřížce
Rovnoběžník
Rovnoběžník: obsah na mřížce
Rovnoběžník: obsah
Lichoběžník
Lichoběžník: obsah na mřížce
Lichoběžník: obsah
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah kruhové výseče, délka oblouku
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Objem: hranol
Objem: jehlan
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: válec
Objem: koule
Objem: kužel
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Rovnice s lomenými výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
Kvadratické funkce
Kvadratické rovnice   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   
Vlastnosti aritmetického průměru

Ukázky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence