Počítání – 7. třída

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Zaokrouhlování na desítky a stovky | střední

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky  Nový obsah   
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel  Nový obsah   
Dělení desetinných čísel  Nový obsah   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice: mix

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   
Jednotky hmotnosti  Nový obsah   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
Jednotky: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence