Počítání – 7. třída

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Dělení jednociferné | střední

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování velkých čísel
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky   
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Výpočty se zlomky
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky  Nový obsah

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
Jednotky: mix

Statistika a práce s daty

Popisná statistika
Průměr a medián   

Řešení problémů

Úlohy s nápadem
Počítání s nápadem

Ukázky

Základní rovnice s jednou neznámou

Jednotky objemu

5 cm³ =mm³

Násobení víceciferné

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence