Psaná odpověď – 2. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 2. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Logaritmické rovnice   
Číselné soustavy
Binární čísla   
Číselná osa
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Výpočty se zlomky
Rovnice se zlomky   
Desetinná čísla
Výpočty s desetinnými čísly
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Rovnice s desetinnými čísly   

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obsah na mřížce
Rovnoběžník
Rovnoběžník: obsah na mřížce
Rovnoběžník: obsah
Lichoběžník
Lichoběžník: obsah na mřížce
Lichoběžník: obsah
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah kruhové výseče, délka oblouku
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: hranol
Objem: jehlan
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: válec
Objem: koule
Objem: kužel
Povrch: koule, válec, kužel   
Úhly
Úhly a mnohoúhelníky   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Rovnice s lomenými výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
Kvadratické funkce
Kvadratické rovnice   

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   
Vlastnosti aritmetického průměru

Ukázky

Lomené výrazy

Rovnice se zlomky

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Rovnice s lomenými výrazy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence