Přesouvání – 9. třída (9. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Čísla
Římské číslice  
Zobrazit souhrn tématu
Římské rovnice
Sčítání a odčítání
Sčítání, odčítání a logické myšlení  
Zobrazit souhrn tématu
Číselné ovály
Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení  
Zobrazit souhrn tématu
Náklaďáky
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Magické čtverce
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti  
Zobrazit souhrn tématu
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Procenta: poznávání  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle  
Zobrazit souhrn tématu
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod na mřížce: mix
Obsah (na mřížce)
Obsah na mřížce: mix
Délka a obvod
Obvod: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch krychle a kvádru
Povrch hranolu a jehlanu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem
Objem hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem krychle a kvádru
Objem hranolu a jehlanu
Objem kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  
Zobrazit souhrn tématu
Středová souměrnost  
Zobrazit souhrn tématu
Shodnost
Shodnost na mřížce
Podobnost  
Zobrazit souhrn tématu
Podobnost na mřížce
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Délka úsečky v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Střed úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory
Souřadnice vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Velikost vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Velikost vektoru v rovině
Přímky
Parametrické rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit souhrn tématu
Kružnice: středová rovnice
Elipsa  
Zobrazit souhrn tématu
Elipsa: středová rovnice
Parabola  
Zobrazit souhrn tématu
Parabola: rovnice
Hyperbola  
Zobrazit souhrn tématu
Hyperbola: středová rovnice

Elementární algebra

Úměrnosti
Trojčlenka  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry
Poměry: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Pokročilé rovnice
Kvadratické rovnice  
Zobrazit souhrn tématu
Nerovnice
Kvadratické nerovnice

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Hledání vrcholu paraboly: úprava na čtverec

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotky obsahu  
Zobrazit souhrn tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy  
Zobrazit souhrn tématu

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Nákupy, společné výdaje a vyrovnání
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence