Matematika: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

2. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

3. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Slovní úlohy

3. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

3. úroveň

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso

3. úroveň

Násobení desetinných čísel

Pexeso

3. úroveň

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání

3. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

3. úroveň

Počítání

3. úroveň

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Těžiště

1. úroveň
0/8

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Roboti

1. úroveň
0

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost, shodnost

Mřížkovaná

1. úroveň
0/6

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

3. úroveň

Euklidovy věty

Krok po kroku

3. úroveň

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

3. úroveň

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

3. úroveň

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

3. úroveň

Grafař

3. úroveň

Vlastnosti funkcí

Rozhodovačka

3. úroveň

Grafař

3. úroveň

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafař

3. úroveň

Grafické znázornění rovnice

3. úroveň

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso

3. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Grafař

3. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso

3. úroveň

Grafař

3. úroveň

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso

3. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Grafař

3. úroveň

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař

3. úroveň

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

3. úroveň

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

3. úroveň

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

1. úroveň
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

3. úroveň

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

3. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

3. úroveň

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

3. úroveň

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

3. úroveň

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

2. úroveň

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

3. úroveň

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost

Slovní úlohy

3. úroveň

Pravděpodobnost: kostky

3. úroveň

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

3. úroveň

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy s pohybem

2. úroveň

Tematická zadání: slovní úlohy mix

Slovní úlohy

2. úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: opravdová výzva

1. úroveň
0/16

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: opravdová výzva

1. úroveň
0/11

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

3. úroveň
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Opravdová výzva

1. úroveň
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM