Matematika: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Slovní úlohy

těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso

těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso

těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

těžké

Počítání

těžké

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Těžiště

lehké
0/8

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Roboti

lehké
0

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost, shodnost

Mřížkovaná

lehké
0/6

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

těžké

Euklidovy věty

Krok po kroku

těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy o směsích

Slovní úlohy

těžké

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy

střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafař

těžké

Grafické znázornění rovnice

těžké

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Roboti

lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso

těžké

Grafař

těžké

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař

těžké

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

střední

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: opravdová výzva

lehké
0/16

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: opravdová výzva

lehké
0/11

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

těžké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Opravdová výzva

lehké
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM