Matematika: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Roboti

1. úroveň
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Počítání

2. úroveň

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Aritmetika: Číselné soustavy

Římská čísla

Roboti

1. úroveň
0

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Přibližné počítání s procenty

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Procenta: mix

Slovní úlohy

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

3. úroveň

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti

1. úroveň
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

3. úroveň

Počítání

3. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Násobení desetinných čísel

Pexeso

2. úroveň

Počítání

3. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

3. úroveň

Pexeso

3. úroveň

Počítání

2. úroveň

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka

3. úroveň

Počítání

3. úroveň

Pexeso

3. úroveň

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

1. úroveň
0/11

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

2. úroveň

Obsah: kombinace útvarů

Počítání

2. úroveň

Obsah, obvod: mix

Počítání

2. úroveň

Slovní úlohy

3. úroveň

Obsah, obvod: vzorce, principy

2. úroveň

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

2. úroveň

Slovní úlohy

3. úroveň

Geometrie: Úhly

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

2. úroveň

Úhly: mix

Počítání

2. úroveň

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

2. úroveň

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

1. úroveň
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

1. úroveň
0/7

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Mřížkovaná

1. úroveň
0/8

Středová souměrnost těžší

1. úroveň
0/5

Podobnost, shodnost

Rozhodovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Otočení

Mřížkovaná

1. úroveň
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

2. úroveň

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Grafař

2. úroveň

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

2. úroveň

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

3. úroveň

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

2. úroveň

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu: ze života

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Jednotky objemu

Roboti

1. úroveň
0

Jednotky: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

2. úroveň

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Myslím si číslo

2. úroveň

Slovní úlohy na výpočet věku

2. úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: těžké

1. úroveň
0/19

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

1. úroveň
0/4

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

1. úroveň
0/15

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: těžké

1. úroveň
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

1. úroveň
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnější

1. úroveň
0/19

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM