Matematika: 9. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti

lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Roboti

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Pexeso

těžké

Roboti

lehké
0

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Počítání

střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

těžké

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

střední

Sítě kostky

Přesouvání

těžké

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

střední

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Roboti

lehké
0

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Úhly: mix

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/6

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Krok po kroku

těžké

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Podobnost, shodnost

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Mřížkovaná

lehké
0/6

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

střední

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy s rovnicemi

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy

těžké

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy

těžké

Úlohy o směsích

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

těžké

Společná práce

Slovní úlohy

střední

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy

střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

těžké

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky obsahu

Počítání

střední

Roboti

lehké
0

Jednotky objemu

Pexeso

střední

Roboti

lehké
0

Jednotky: mix

Rozhodovačka

střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

střední

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Vyhodnocování logických výrazů

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

těžké

Logika: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: pojmy a značení

Rozhodovačka

těžké

Základní pravděpodobnost jevu

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Opakované pokusy a složené jevy

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Pravděpodobnost: mix

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

lehké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

lehké
0/15

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

těžké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Opravdová výzva

lehké
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM