Matematika: header-8_trida

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Aritmetika: Dělitelnost

Dělitelnost: mix

Dělitel, násobek

střední

Počítání

střední

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Pexeso

střední

Roboti

lehké
0

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost

Sítě kostky

střední

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Počty vrcholů, stran, hran

Počítání

střední

Sítě těles

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Geometrické pojmy

Pojmy související s kružnicí

lehké

Pexeso

střední

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

střední

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Geometrie: Úhly

Poznávání úhlů

Roboti

lehké
0

Úhly ve čtyřúhelníku

Počítání

střední

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Úhly: mix

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/7

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Podobnost, shodnost

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

střední

Počítání

těžké

Rovnice se závorkami

Počítání

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice se zlomky

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Počítání

těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání

těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání

střední

Kvadratické rovnice

Počítání

střední

Rovnice: mix

Počítání

střední

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Přesouvání

střední

Grafař

lehké

Grafař

střední

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

střední

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Slovní úlohy s časem

těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Množinové operace

Rozhodovačka

střední

Vennovy diagramy

Rozhodovačka

střední

Množiny: mix

Rozhodovačka

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: těžké

lehké
0/19

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

lehké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

lehké
0/15

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: těžké

lehké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnější

lehké
0/19

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM