Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 29
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 31 0 / 30
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 1 / 33 0 / 24 0 / 13
Aritmetika: Násobení a dělení 7 / 72 0 / 29 10 / 35
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 23 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 17 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 20 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 25 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 1 / 12 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 58 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 15 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 49 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 25 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 9 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 33 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 20
Geometrie: Úhly 0 / 16 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 6 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 14 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 17 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 12
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 44
Elementární algebra: Rovnice 2 / 49
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 24
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 27 0 / 12
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 18
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 0 / 11
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 37 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 15 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 8 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 14 0 / 51
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 6
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 3

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 10

Obrázkové sčítání

Přesouvání: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Pexeso: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Počítání: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání do 10

Střílečka: lehké
0

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Počítání: střední

Sčítání a odčítání do 20

Slovní úlohy: lehké

Odčítání obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání do 20 obrázkově

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání do 20

Počítání: lehké

Sčítání do 20 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Pexeso: lehké

Kolečko sčítání a odčítání

Přesouvání: lehké

Sčítací pyramidy

Přesouvání: lehké

Sčítací pyramidy

Přesouvání: střední

Sčítací pyramidy

Přesouvání: těžké

Pavučiny

Přesouvání: lehké

Pavučiny

Přesouvání: střední

Pavučiny

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání do 20

Tetris: lehké
0

Sčítání a odčítání do 20

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání do 20

Střílečka: lehké
0

Sčítání a odčítání: základy mix

Sčítání a odčítání: základy mix

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání: základy mix

Počítání: lehké

Síla skupin

Přesouvání: lehké

Síla skupin

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: lehké

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání do 100 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Počítání: střední

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Střílečka: lehké
0

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Počítání: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Počítání: těžké

Sčítání pod sebou

Sčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Sčítání pod sebou

Počítání: lehké

Sčítání pod sebou

Počítání: střední

Sčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Sčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Odčítání pod sebou

Počítání: lehké

Odčítání pod sebou

Počítání: střední

Odčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Odčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Počítání: střední

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
0/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Malá násobilka

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Rozhodovačka: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Malá násobilka

Slovní úlohy: lehké

Malá násobilka

Slovní úlohy: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Přesouvání: lehké

Malá násobilka

Počítání: lehké

Malá násobilka

Pexeso: lehké

Pavučiny s násobením

Přesouvání: lehké

Malá násobilka

Pexeso: střední

Malá násobilka

Počítání: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Malá násobilka

Pexeso: těžké

Tabulka malé násobilky

Počítání: lehké

Malá násobilka obrázkově

Pexeso: lehké

Tabulka malé násobilky

Počítání: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: těžké

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Násobilka čísla 2

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 3

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 4

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 5

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 6

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 7

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 8

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 9

Pexeso: lehké

Malá násobilka

Roboti: lehké
4

Malá násobilka

Střílečka: lehké
6

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: lehké

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Násobení víceciferné

Počítání: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Počítání: střední

Násobení víceciferné

Počítání: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: lehké

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení jednociferné

Dělení obrázkově

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: střední

Dělení jednociferné

Počítání: lehké

Dělení jednociferné

Počítání: střední

Dělení jednociferné

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Tetris: lehké
0

Dělení jednociferné

Roboti: lehké
0

Dělení jednociferné

Střílečka: lehké
0

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: lehké

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Rozhodovačka: lehké

Dělení se zbytkem

Počítání: střední

Dělení se zbytkem

Počítání: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: lehké

Dělení se zbytkem

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Počítání: lehké

Dělení víceciferné

Počítání: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Dělení víceciferné

Tetris: lehké
0

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: lehké

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: lehké

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení: mix

Počítání: lehké

Násobení a dělení: mix

Počítání: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Poznávání zlomků

Přesouvání: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: střední

Poznávání zlomků

Počítání: lehké

Zlomky slovně

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Poznávání zlomků

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Roboti: lehké
0

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Počítání: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Počítání: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Počítání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Výpočty se zlomky

Počítání: těžké

Zlomky: mix

Počítání: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Počítání: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Počítání: střední

Dělení desetinných čísel

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

Počítání: těžké

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Počítání: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Počítání: těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Doplňování útvarů

Rozhodovačka: střední

Otočení a překlopení v rovině

Rozhodovačka: střední

Rozdělovačka: rozcvička

Rozdělovačka: lehké
0/11

Rozdělovačka: lehké

Rozdělovačka: lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

Rozdělovačka: lehké
0/50

Rozdělovačka: těžké

Rozdělovačka: lehké
0/28

Rozdělovačka: opravdová výzva

Rozdělovačka: lehké
0/11

Nárys, půdorys, bokorys

Kostky: plán stavby

Rozhodovačka: lehké

Kostky: plán stavby

Pexeso: lehké

Stavby z kostek: pohled ze stran

Pexeso: střední

Nárys a půdorys

Pexeso: střední

Stavby z kostek: pohled ze stran

Rozhodovačka: střední

Nárys a půdorys

Rozhodovačka: střední

Síť krychle

Síť krychle

Přesouvání: lehké

Síť krychle

Přesouvání: střední

Síť krychle

Přesouvání: těžké

Síť krychle

Rozhodovačka: střední

Síť krychle

Rozhodovačka: těžké

Sítě těles

Sítě těles

Pexeso: střední

Sítě těles

Rozhodovačka: střední

Řezy krychle

Řezy krychle

Rozhodovačka: lehké

Řezy těles

Řezy těles

Rozhodovačka: střední

Počty vrcholů, stěn, hran

Počty vrcholů, stěn, hran

Počítání: střední

Prostorová představivost: 3D objekty

3D objekty z různých pohledů

Rozhodovačka: lehké

Drátek v průhledném objektu

Rozhodovačka: lehké

Drátek v průhledném objektu

Rozhodovačka: střední

Počet kostek

Počítání: lehké

3D objekty z různých pohledů

Pexeso: lehké

Prostorová představivost: mix

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka: lehké

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka: střední

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Pexeso: lehké

Obsah (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obsah (na mřížce)

Počítání: lehké

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Pexeso: lehké

Obvod (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obvod (na mřížce)

Počítání: lehké

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Počítání: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Počítání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání: těžké

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Počítání: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Počítání: těžké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Počítání: lehké

Obsah, obvod: mix

Počítání: střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Počítání: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Počítání: střední

Rovnice se závorkami

Počítání: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice se zlomky

Počítání: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Počítání: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Počítání: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Počítání: těžké

Zápis zadání pomocí rovnice

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítání: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Počítání: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Počítání: těžké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Logaritmické rovnice

Počítání: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítání: střední

Rovnice: mix

Počítání: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Zápis posloupností

Rozhodovačka: těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Pexeso: střední

Souřadnice bodů

Rozhodovačka: střední

Souřadnice bodů

Grafař: lehké

Souřadnice bodů

Roboti: lehké
0

Grafy lineárních funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso: střední

Grafy lineárních funkcí

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních funkcí

Přesouvání: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafař: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: těžké

Směrnice lineární funkce

Grafař: lehké

Grafické znázornění rovnice

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: střední

Grafy kvadratických funkcí

Přesouvání: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafař: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafař: těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí: mix

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

Počítání: lehké

Jednotky délky

Krok po kroku: lehké

Jednotky délky

Počítání: střední

Jednotky délky

Přesouvání: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: lehké

Jednotky délky

Pexeso: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: střední

Jednotky délky

Pexeso: střední

Jednotky délky

Přesouvání: střední

Jednotky délky

Přesouvání: těžké

Jednotky délky: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Počítání: lehké

Jednotky hmotnosti

Krok po kroku: střední

Jednotky hmotnosti

Pexeso: lehké

Jednotky hmotnosti

Počítání: střední

Jednotky hmotnosti

Přesouvání: střední

Jednotky hmotnosti: ze života

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Přesouvání: střední

Převody jednotek obsahu

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Pexeso: střední

Jednotky obsahu: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Počítání: střední

Jednotky obsahu

Počítání: těžké

Jednotky obsahu

Roboti: lehké
0

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Pexeso: střední

Jednotky objemu

Rozhodovačka: střední

Jednotky objemu

Krok po kroku: střední

Jednotky objemu

Počítání: střední

Jednotky objemu

Počítání: těžké

Jednotky objemu

Roboti: lehké
0

Jednotky teploty

Jednotky teploty: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky: mix

Jednotky: mix

Počítání: střední

Slovní úlohy na převody jednotek

Slovní úlohy: střední

Jednotky: mix

Rozhodovačka: lehké

Jednotky: mix

Rozhodovačka: střední

Jednotky: zkratky a předpony

Rozhodovačka: lehké

Výběr správné jednotky

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence