Matematika: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení víceciferné

Počítání

těžké

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

střední

Aritmetika: Číselné soustavy

Římská čísla

Roboti

lehké
0

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

střední

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

střední

Geometrie: Úhly

Poznávání úhlů

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Úhly v trojúhelníku

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Úhly ve čtyřúhelníku

Počítání

střední

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Kolmice

lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/7

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Pexeso

střední

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

střední

Krok po kroku

střední

Pythagorova věta

lehké
0/11

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání

střední

Pexeso

střední

Rozhodovačka

lehké

Krok po kroku

střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání

střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rovnice se závorkami

Počítání

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku

střední

Rovnice: mix

Počítání

střední

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Rozhodovačka

střední

Grafař

lehké

Roboti

lehké
0

Grafy lineárních funkcí

Grafař

střední

Grafař

lehké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

střední

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM