Matematika: 7. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení víceciferné

Počítání

těžké

Rozhodovačka

střední

Dělení víceciferné

Pexeso

střední

Tetris

lehké
0

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Doplňování řad: počítání

střední

Kombinace operací: mix

Počítání

střední

Číselné křížovky

střední

Číselné křížovky

těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Pexeso

střední

Římské rovnice

střední

Roboti

lehké
0

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

střední

Nárys a půdorys

střední

Sítě kostky

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Prostorová představivost: 3D objekty

3D objekty z různých pohledů

lehké

3D objekty z různých pohledů

lehké

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Přesouvání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

střední

Slovní úlohy

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Kolmice

lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/6

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

lehké

Krok po kroku

střední

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Přesouvání

střední

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Pexeso

střední

Přesouvání

střední

Pythagorova věta: aplikace

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Pythagorova věta

lehké
0/10

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání

střední

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Krok po kroku

střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání

střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rovnice se závorkami

Počítání

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku

střední

Rovnice: mix

Počítání

střední

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Slovní úlohy s časem

těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Rozhodovačka

střední

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM