Matematika: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika: Násobení a dělení

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

1. úroveň

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

1. úroveň

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Počítání

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

2. úroveň

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

2. úroveň

Aritmetika: Číselné soustavy

Římská čísla

Roboti

1. úroveň
0

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

2. úroveň

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

2. úroveň

Rovnoběžky a kolmice

Kolmice

1. úroveň
0/9

Rovnoběžky těžší

1. úroveň
0/6

Trojúhelníky

Trojúhelníky

1. úroveň
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

1. úroveň
0/9

Čtyřúhelníky těžší

1. úroveň
0/7

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

1. úroveň
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

1. úroveň
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

1. úroveň

Mřížkovaná

1. úroveň
0/8

Středová souměrnost těžší

1. úroveň
0/5

Otočení

Mřížkovaná

1. úroveň
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

2. úroveň

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

2. úroveň

Krok po kroku

2. úroveň

Pythagorova věta

1. úroveň
0/11

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Mnohočleny s jednou proměnnou

Zjednodušování výrazů s jednou proměnnou

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Krok po kroku

2. úroveň

Mnohočleny s více proměnnými

Zjednodušování výrazů s více proměnnými

2. úroveň

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Rozhodovačka

2. úroveň

Grafař

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Grafy lineárních funkcí

Grafař

2. úroveň

Grafař

1. úroveň

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

2. úroveň

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

2. úroveň

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

2. úroveň

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

2. úroveň

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Myslím si číslo

1. úroveň

Záludné slovní úlohy

2. úroveň

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamětí

1. úroveň
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

1. úroveň
0/12

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

1. úroveň
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM