Matematika: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Doplňování řad: počítání

2. úroveň

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku

1. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Počítání s nápadem

Počítání

2. úroveň

Přibližné počítání

Rozhodovačka

2. úroveň

Kombinace operací: mix

Počítání

2. úroveň

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

1. úroveň

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

1. úroveň

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Počítání

1. úroveň

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

2. úroveň

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

2. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

2. úroveň

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso

2. úroveň

Převod zlomku na desetinné číslo

2. úroveň

Převod desetinného čísla na zlomek

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy

2. úroveň

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy útvarů

Roboti

1. úroveň
0

Počty vrcholů, stran, hran

Počítání

2. úroveň

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

1. úroveň

Pojmy: úhly

1. úroveň

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Geometrie: Obsah, obvod

Obvod (na mřížce)

Obvod

1. úroveň
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

1. úroveň

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

1. úroveň
0/9

Kolmice

1. úroveň
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

1. úroveň
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

1. úroveň
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

1. úroveň
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

1. úroveň
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

1. úroveň

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

2. úroveň

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

1. úroveň

Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo (po krocích)

2. úroveň

Přímá a nepřímá úměrnost

2. úroveň

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

1. úroveň

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Slovní úlohy o penězích

2. úroveň

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

2. úroveň

Slovní úlohy na spojnicové grafy

2. úroveň

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

2. úroveň

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Myslím si číslo

1. úroveň

Záludné slovní úlohy

2. úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

1. úroveň
0/19

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

1. úroveň
0/24

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

1. úroveň
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM