Matematika: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

těžké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Doplňování řad: počítání

střední

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku

lehké

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Počítání s nápadem

Počítání

střední

Přibližné počítání

Rozhodovačka

střední

Kombinace operací: mix

Počítání

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Aritmetika: Číselné soustavy

Římská čísla

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Střílečka

lehké
0

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Střílečka

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Střílečka

lehké
0

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso

střední

Převod zlomku na desetinné číslo

střední

Převod desetinného čísla na zlomek

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy

střední

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy útvarů

Roboti

lehké
0

Počty vrcholů, stran, hran

Počítání

střední

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy: úhly

lehké

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

lehké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Grafař

lehké

Roboti

lehké
0

Grafy lineárních funkcí

Grafař

lehké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

lehké

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Slovní úlohy o penězích

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

lehké
0/19

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
0/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM