Matematika: 6. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka

střední

Čísla: mix

Počítání

střední

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

těžké

Odčítání pod sebou

Přesouvání

střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Počty vrcholů, stran, hran

Počítání

střední

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy: úhly

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/10

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

lehké

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Přesouvání

lehké

Přesouvání

střední

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Počítání

lehké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Slovní úlohy o penězích

střední

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

lehké
0/19

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
3/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/23

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM