Matematika: header-6_trida

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

těžké

Odčítání pod sebou

Přesouvání

střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Doplňování řad: počítání

střední

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku

lehké

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Počítání s nápadem

Počítání

střední

Přibližné počítání

Rozhodovačka

střední

Kombinace operací: mix

Počítání

střední

Číselné křížovky

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Střílečka

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Střílečka

lehké
0

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso

střední

Převod zlomku na desetinné číslo

střední

Převod desetinného čísla na zlomek

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy

střední

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy geometrických útvarů a těles

Roboti

lehké
0

Počty vrcholů, stran, hran

Počítání

střední

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy: úhly

lehké

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Přesouvání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Přesouvání

střední

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání

střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

lehké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Grafař

lehké

Roboti

lehké
0

Grafy lineárních funkcí

Grafař

lehké

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Slovní úlohy o penězích

střední

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

lehké
0/19

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
3/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM