Matematika: header-5_trida

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Odhady procent – tečky

lehké

Pexeso

střední

Procenta: mix

Slovní úlohy

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Střílečka

lehké
0

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy geometrických útvarů a těles

Roboti

lehké
0

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy: úhly

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obvod (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Přesouvání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Mřížkovaná

lehké
0/11

Středová souměrnost

Přesouvání

střední

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

lehké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
3/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 4×4: těžší

lehké
0/17

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM