Matematika: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Počítání

1. úroveň

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání

2. úroveň

Čísla: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

1. úroveň

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

1. úroveň

Rozhodovačka

1. úroveň

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

1. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Odhady procent – tečky

1. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

2. úroveň

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

2. úroveň

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy útvarů

Roboti

1. úroveň
0

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

1. úroveň

Pojmy: úhly

1. úroveň

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

1. úroveň

Počítání

1. úroveň

Obvod (na mřížce)

Pexeso

1. úroveň

Počítání

1. úroveň

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

2. úroveň

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Počítání

1. úroveň

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

1. úroveň
0/9

Kolmice

1. úroveň
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

1. úroveň
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

1. úroveň
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

1. úroveň
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

1. úroveň

Mřížkovaná

1. úroveň
0/11

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

2. úroveň

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

1. úroveň

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

1. úroveň

Počítání

1. úroveň

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

2. úroveň

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

2. úroveň

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

1. úroveň
0/24

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 4×4: těžší

1. úroveň
0/17

Sudoku 6×6

1. úroveň
0/14

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

1. úroveň
0/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM