Matematika: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání: základy mix

Sčítací pyramidy

lehké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Odhady procent – tečky

lehké

Pexeso

střední

Procenta: mix

Slovní úlohy

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání

střední

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Střílečka

lehké
0

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy geometrických útvarů a těles

Roboti

lehké
0

Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy: úhly

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obvod (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/11

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

lehké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
3/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 4×4: těžší

lehké
0/17

Sudoku 6×6

lehké
0/14

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM