Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 34
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 35 0 / 22
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 1 / 35 11 / 24 0 / 13
Aritmetika: Násobení a dělení 7 / 90 0 / 29 10 / 22
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 32 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 19 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 27 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 1 / 12 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 61 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 52 0 / 35 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 25 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 107 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 66
Geometrie: Úhly 0 / 23 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 20 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 18 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 16
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 59
Elementární algebra: Rovnice 2 / 58
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 34
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 27 0 / 12
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 1 / 11
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 39 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 15 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 13 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 13
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 10
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 19 0 / 51

Aritmetika: Čísla

Počítání do 20

Číselné domino

Přesouvání: lehké

Číselná cesta

Přesouvání: lehké

Počítání do 20

Pexeso: lehké

Číselná osa do 20

Číselná osa do 20

Psaná odpověď: lehké

Číselná osa do 20

Pexeso: lehké

Porovnávání čísel do 20

Porovnávání čísel do 20

Přesouvání: lehké

Počítání do 100

Počítání do 100

Pexeso: lehké

Počítání do 100

Psaná odpověď: střední

Počítání do 100

Rozhodovačka: lehké

Odhad počtu teček

Rozhodovačka: lehké

Počítání do 100

Psaná odpověď: lehké

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 100

Rozhodovačka: lehké

Tabulka nerovností

Přesouvání: střední

Porovnávání čísel do 100

Přesouvání: lehké

Tabulka nerovností

Přesouvání: těžké

Porovnávání čísel do 1000

Porovnávání čísel do 1000

Přesouvání: lehké

Čísla do 1 000 slovně

Čísla do 1 000 slovně

Psaná odpověď: lehké

Čísla do 1 000 slovně

Rozhodovačka: lehké

Čísla do 1 000 slovně

Pexeso: lehké

Porovnávání čísel do 1 000 000

Porovnávání čísel do 1 000 000

Přesouvání: lehké

Porovnávání celých čísel

Přesouvání: lehké

Velká čísla slovně

Velká čísla slovně

Rozhodovačka: lehké

Velká čísla slovně

Psaná odpověď: lehké

Velká čísla slovně

Pexeso: střední

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Psaná odpověď: lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka: lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování velkých čísel

Zaokrouhlování velkých čísel

Rozhodovačka: lehké

Zaokrouhlování velkých čísel

Psaná odpověď: lehké

Zaokrouhlování velkých čísel

Psaná odpověď: střední

Čísla: mix

Čísla: mix

Psaná odpověď: lehké

Čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Čísla: mix

Rozhodovačka: lehké

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 10

Obrázkové sčítání

Přesouvání: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Pexeso: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Psaná odpověď: lehké

Sčítání do 10 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 10

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání do 10

Střílečka: lehké
0

Sčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Sčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Přesouvání: lehké

Odčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Odčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Přesouvání: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání do 20

Slovní úlohy: lehké

Odčítání obrázkově

Pexeso: lehké

Sčítání do 20 obrázkově

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání do 20

Psaná odpověď: lehké

Sčítání do 20 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání do 20

Pexeso: lehké

Kolečko sčítání a odčítání

Přesouvání: lehké

Sčítací pyramidy

Přesouvání: lehké

Sčítací pyramidy

Přesouvání: střední

Sčítací pyramidy

Přesouvání: těžké

Pavučiny

Přesouvání: lehké

Pavučiny

Přesouvání: střední

Pavučiny

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání do 20

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání do 20

Střílečka: lehké
0

Sčítání, odčítání a myšlení

Síla skupin

Přesouvání: lehké

Síla skupin

Přesouvání: střední

Číselné ovály

Přesouvání: lehké

Číselné ovály

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: lehké

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání: základy mix

Sčítání a odčítání: základy mix

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání: základy mix

Psaná odpověď: lehké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání do 100 obrázkově

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Psaná odpověď: střední

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Střílečka: lehké
0

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Slovní úlohy: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: lehké

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání nad 100

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání nad 100

Psaná odpověď: těžké

Sčítání pod sebou

Sčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Sčítání pod sebou

Psaná odpověď: lehké

Sčítání pod sebou

Psaná odpověď: střední

Sčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Sčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Rozhodovačka: střední

Odčítání pod sebou

Psaná odpověď: lehké

Odčítání pod sebou

Psaná odpověď: střední

Odčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Odčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Psaná odpověď: střední

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
11/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 2

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 3

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 3

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 4

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 4

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 5

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 5

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 6

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 6

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 7

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 7

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 8

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 8

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 9

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 9

Psaná odpověď: střední

Násobilka čísla 10

Psaná odpověď: lehké

Násobilka čísla 10

Psaná odpověď: střední

Malá násobilka

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Rozhodovačka: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Malá násobilka

Slovní úlohy: lehké

Malá násobilka

Slovní úlohy: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Přesouvání: lehké

Malá násobilka

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka

Pexeso: lehké

Malá násobilka

Pexeso: střední

Malá násobilka

Psaná odpověď: střední

Malá násobilka

Pexeso: těžké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka obrázkově

Pexeso: lehké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: střední

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Násobilka čísla 2

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 3

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 4

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 5

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 6

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 7

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 8

Pexeso: lehké

Násobilka čísla 9

Pexeso: lehké

Malá násobilka

Roboti: lehké
4

Malá násobilka

Střílečka: lehké
6

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: lehké

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: lehké

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení jednociferné

Dělení obrázkově

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: střední

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: střední

Dělení jednociferné

Pexeso: lehké

Dělení jednociferné

Roboti: lehké
0

Dělení jednociferné

Střílečka: lehké
0

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: lehké

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Rozhodovačka: lehké

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: střední

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: lehké

Dělení se zbytkem

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení, dělení a myšlení

Pavučiny s násobením

Přesouvání: lehké

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: těžké

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: lehké

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení: mix

Psaná odpověď: lehké

Násobení a dělení: mix

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: lehké

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Sčítání a odčítání se závorkami

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání se závorkami

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku: lehké

Pořadí operací, závorky

Pexeso: střední

Pořadí operací, závorky

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: lehké

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: těžké

Porovnávání výsledků: sčítání a odčítání do 20

Porovnávání výsledků: sčítání a odčítání do 20

Rozhodovačka: střední

Porovnávání výsledků výpočtů

Porovnávání výsledků výpočtů

Rozhodovačka: střední

Porovnávání výsledků výpočtů

Rozhodovačka: těžké

Zápis číselných výrazů

Zápis číselných výrazů

Rozhodovačka: střední

Přibližné počítání

Přibližné počítání

Rozhodovačka: střední

Počítání a logické myšlení

Počítání s nápadem

Psaná odpověď: střední

Doplňování řad: počítání

Psaná odpověď: střední

Náklaďáky

Přesouvání: lehké

Náklaďáky

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice

Přesouvání: střední

Slovní úlohy na výpočet věku

Slovní úlohy: těžké

Obrázkové rovnice

Přesouvání: těžké

Číselné křížovky

Přesouvání: lehké

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: lehké

Doplň operaci

Přesouvání: střední

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Magické čtverce

Přesouvání: střední

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Slovní úlohy: střední

Kombinace operací: mix

Psaná odpověď: střední

Kombinace operací

Kalkulačka: lehké
1/13

Počty s pamětí

Kalkulačka: lehké
0/7

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Poznávání zlomků

Přesouvání: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: střední

Poznávání zlomků

Psaná odpověď: lehké

Zlomky slovně

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Poznávání zlomků

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Roboti: lehké
0

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Pexeso: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků s obrázky

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Psaná odpověď: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Výpočty se zlomky

Výpočty se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Výpočty se zlomky

Krok po kroku: střední

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Psaná odpověď: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Výpočty s desetinnými čísly

Výpočty s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla, zlomky

Kalkulačka: lehké
0/13

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Doplňování útvarů

Rozhodovačka: střední

Otočení a překlopení v rovině

Rozhodovačka: střední

Rozdělovačka: rozcvička

Rozdělovačka: lehké
0/11

Rozdělovačka: lehké

Rozdělovačka: lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

Rozdělovačka: lehké
0/50

Rozdělovačka: těžké

Rozdělovačka: lehké
0/28

Rozdělovačka: opravdová výzva

Rozdělovačka: lehké
0/11

Prostorová představivost: 3D objekty

3D objekty z různých pohledů

Rozhodovačka: lehké

Drátek v průhledném objektu

Rozhodovačka: lehké

Drátek v průhledném objektu

Rozhodovačka: střední

Počet kostek

Psaná odpověď: lehké

3D objekty z různých pohledů

Pexeso: lehké

Nárys, půdorys, bokorys

Kostky: plán stavby

Rozhodovačka: lehké

Kostky: plán stavby

Pexeso: lehké

Stavby z kostek: pohled ze stran

Pexeso: střední

Nárys a půdorys

Pexeso: střední

Stavby z kostek: pohled ze stran

Rozhodovačka: střední

Nárys a půdorys

Rozhodovačka: střední

Počty vrcholů, stěn, hran

Počty vrcholů, stěn, hran

Psaná odpověď: střední

Síť krychle

Síť krychle

Přesouvání: lehké

Síť krychle

Přesouvání: střední

Síť krychle

Přesouvání: těžké

Síť krychle

Rozhodovačka: střední

Síť krychle

Rozhodovačka: těžké

Sítě těles

Sítě těles

Pexeso: střední

Sítě těles

Rozhodovačka: střední

Řezy krychle

Řezy krychle

Rozhodovačka: lehké

Řezy těles

Řezy těles

Rozhodovačka: střední

Prostorová představivost: mix

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka: lehké

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka: střední

Geometrie: Rovinné útvary

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka: střední

Pythagorova věta: základní použití

Přesouvání: lehké

Pythagorova věta: základní použití

Psaná odpověď: střední

Pythagorova věta: základní použití

Pexeso: střední

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka: těžké

Pythagorova věta: základní použití

Přesouvání: střední

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: aplikace

Přesouvání: střední

Pythagorova věta: aplikace

Psaná odpověď: střední

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

Krok po kroku: střední

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy: střední

Pythagorova věta: aplikace

Rozhodovačka: střední

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy: těžké

Pythagorova věta: aplikace

Rozhodovačka: těžké

Pythagorova věta: aplikace

Krok po kroku: střední

Pythagorova věta: aplikace

Krok po kroku: těžké

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Slovní úlohy: těžké

Pythagorova věta: aplikace ve 3D

Rozhodovačka: těžké

Pythagorova věta

Porozumění: lehké
0/4

Pythagorova věta

Mřížkovaná: lehké
0/10

Pythagorova věta: mix

Pythagorova věta: mix

Psaná odpověď: střední

Euklidovy věty

Euklidovy věty

Krok po kroku: těžké

Trojúhelník: mix

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka: lehké

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka: střední

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka: těžké

Kruh a kružnice

Kruh a kružnice

Rozhodovačka: lehké

Vzájemná poloha dvou kružnic

Rozhodovačka: střední

Geometrie: Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Délka úsečky (na mřížce)

Délka úsečky (na mřížce)

Přesouvání: lehké

Délka lomené čáry (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Přesouvání: lehké

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obvod na mřížce: mix

Obvod na mřížce: mix

Pexeso: lehké

Obvod na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obvod na mřížce: mix

Psaná odpověď: lehké

Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obsah (na mřížce)

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: mix

Obsah na mřížce: mix

Pexeso: lehké

Obsah na mřížce: mix

Přesouvání: střední

Obsah na mřížce: mix

Psaná odpověď: lehké

Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka: střední

Obvod trojúhelníku

Psaná odpověď: střední

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: střední

Obvod čtverce a obdélníku

Psaná odpověď: střední

Obvod rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod lichoběžníku

Obvod lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka: těžké

Délka oblouku

Délka oblouku

Psaná odpověď: střední

Délka oblouku

Psaná odpověď: těžké

Délka oblouku

Rozhodovačka: střední

Délka oblouku

Rozhodovačka: těžké

Obvod: mix

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: mix

Přesouvání: střední

Obvod: mix

Psaná odpověď: střední

Obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: střední

Obvod: rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: střední

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: střední

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah trojúhelníku

Psaná odpověď: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Psaná odpověď: střední

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah rovnoběžníku

Obsah rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah lichoběžníku

Obsah lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah kruhu

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah kruhu

Přesouvání: těžké

Obsah kruhu

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhu

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhu

Rozhodovačka: střední

Obsah kruhu

Rozhodovačka: těžké

Obsah kruhové výseče

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: střední

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Psaná odpověď: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah: mix

Obsah: mix

Psaná odpověď: střední

Obsah: mix

Přesouvání: lehké

Obsah: mix

Přesouvání: střední

Obsah: čtverec, obdélník

Psaná odpověď: střední

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: lehké

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: těžké

Obsah: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah: mix

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Psaná odpověď: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: lehké

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď: střední

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď: těžké

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka: střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka: těžké

Povrch hranolu

Povrch hranolu

Psaná odpověď: střední

Povrch hranolu

Psaná odpověď: těžké

Povrch hranolu

Rozhodovačka: střední

Povrch jehlanu

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: střední

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Povrch jehlanu

Rozhodovačka: střední

Povrch hranatých těles

Povrch hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch hranatých těles

Psaná odpověď: těžké

Povrch krychle a kvádru

Přesouvání: střední

Povrch hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Povrch válce

Psaná odpověď: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: lehké

Povrch válce

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: těžké

Povrch kužele

Povrch kužele

Psaná odpověď: střední

Povrch kužele

Rozhodovačka: těžké

Povrch koule

Povrch koule

Psaná odpověď: střední

Povrch koule

Rozhodovačka: těžké

Povrch kulatých těles

Povrch kulatých těles

Přesouvání: střední

Povrch kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem krychle a kvádru

Objem krychle a kvádru

Rozhodovačka: střední

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď: střední

Objem krychle a kvádru

Psaná odpověď: těžké

Objem hranolu

Objem hranolu

Rozhodovačka: střední

Objem hranolu

Psaná odpověď: střední

Objem hranolu

Psaná odpověď: těžké

Objem jehlanu

Objem jehlanu

Rozhodovačka: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Objem hranatých těles

Objem krychle a kvádru

Přesouvání: střední

Objem hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Objem hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem hranatých těles

Psaná odpověď: těžké

Objem válce

Objem válce

Rozhodovačka: střední

Objem válce

Rozhodovačka: těžké

Objem válce

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Objem kužele

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: těžké

Objem koule

Objem koule

Psaná odpověď: střední

Objem koule

Rozhodovačka: střední

Objem koule

Rozhodovačka: těžké

Objem kulatých těles

Objem kulatých těles

Přesouvání: střední

Objem kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Psaná odpověď: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Krok po kroku: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Krok po kroku: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: těžké

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: střední

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: těžké

Polopřímky a poloroviny

Polopřímky a poloroviny

Rozhodovačka: střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Kolmice

Mřížkovaná: lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/6

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Rozhodovačka: střední

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: těžké

Trojúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/10

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Rozhodovačka: lehké

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: střední

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: těžké

Čtyřúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/7

Konstrukční úlohy průřezově

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: těžké

Geometrické konstrukce: mix

Mřížkovaná: rozcvička

Mřížkovaná: lehké
0/7

Vzdálenosti

Mřížkovaná: lehké
0/9

Těžiště

Mřížkovaná: lehké
0/8

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: těžké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Krok po kroku: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Krok po kroku: střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: lehké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: střední

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: lehké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: střední

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Dělení mnohočlenu jednočlenem

Krok po kroku: střední

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: lehké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: střední

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: střední

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: lehké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Zápis zadání pomocí rovnice

Zápis zadání pomocí rovnice

Krok po kroku: střední

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Dosazovací metoda řešení

Psaná odpověď: lehké

Sčítací a dosazovací metoda řešení

Rozhodovačka: střední

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: lehké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Psaná odpověď: těžké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: lehké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: střední

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Logaritmické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: střední

Rovnice: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: základy

Přesouvání: lehké

Poměry: základy

Přesouvání: střední

Poměry: základy

Rozhodovačka: lehké

Poměry: základy

Rozhodovačka: střední

Poměry: základy

Rozhodovačka: těžké

Poměry: změna a rozdělení čísla

Poměry: změna a rozdělení čísla

Psaná odpověď: střední

Poměry: změna a rozdělení čísla

Rozhodovačka: střední

Poměry: změna a rozdělení čísla

Rozhodovačka: těžké

Poměry: změna a rozdělení čísla

Krok po kroku: střední

Poměry: výpočty

Poměry: výpočty

Psaná odpověď: střední

Poměry: výpočty

Krok po kroku: střední

Poměry: výpočty

Slovní úlohy: střední

Poměry: výpočty

Rozhodovačka: střední

Poměry: výpočty

Rozhodovačka: těžké

Poměry: měřítko mapy

Poměry: měřítko mapy

Psaná odpověď: střední

Poměry: měřítko mapy

Krok po kroku: střední

Poměry: měřítko mapy

Psaná odpověď: těžké

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Rozhodovačka: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy: těžké

Trojčlenka

Trojčlenka

Rozhodovačka: střední

Myslím si číslo

Myslím si číslo

Krok po kroku: střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy: střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy: těžké

Úlohy o směsích

Úlohy o směsích

Krok po kroku: střední

Úlohy o směsích

Slovní úlohy: těžké

Společná práce

Společná práce

Slovní úlohy: střední

Úlohy s pohybem

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy: střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Slovní úlohy: střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: lehké

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Krok po kroku: těžké

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka: těžké

Zápis posloupností

Zápis posloupností

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Pexeso: střední

Souřadnice bodů

Rozhodovačka: střední

Souřadnice bodů

Grafař: lehké

Souřadnice bodů

Roboti: lehké
0

Grafy lineárních funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso: střední

Grafy lineárních funkcí

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních funkcí

Přesouvání: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafař: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: těžké

Směrnice lineární funkce

Grafař: lehké

Grafické znázornění rovnice

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: střední

Grafy kvadratických funkcí

Přesouvání: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafař: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafař: těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí: mix

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

Psaná odpověď: lehké

Jednotky délky

Krok po kroku: lehké

Jednotky délky

Psaná odpověď: střední

Jednotky délky

Přesouvání: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: lehké

Jednotky délky

Pexeso: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: střední

Jednotky délky

Pexeso: střední

Jednotky délky

Přesouvání: střední

Jednotky délky

Pexeso: těžké

Jednotky délky

Přesouvání: těžké

Jednotky délky: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: lehké

Jednotky hmotnosti

Krok po kroku: střední

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: střední

Jednotky hmotnosti

Přesouvání: střední

Jednotky hmotnosti: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: lehké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: střední

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Přesouvání: střední

Převody jednotek obsahu

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Pexeso: střední

Jednotky obsahu: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky obsahu

Roboti: lehké
0

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Pexeso: střední

Jednotky objemu

Rozhodovačka: střední

Jednotky objemu

Krok po kroku: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky objemu

Roboti: lehké
0

Jednotky teploty

Jednotky teploty: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky: mix

Jednotky: mix

Psaná odpověď: střední

Slovní úlohy na převody jednotek

Slovní úlohy: střední

Jednotky: mix

Rozhodovačka: lehké

Jednotky: mix

Rozhodovačka: střední

Jednotky: zkratky a předpony

Rozhodovačka: lehké

Výběr správné jednotky

Rozhodovačka: střední

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka: lehké

Finanční produkty: pojmy

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence