Matematika: header-4_trida

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Slovní úlohy

lehké

Sčítací pyramidy

střední

Roboti

lehké
0

Sčítání a odčítání: základy mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Pexeso

lehké

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Roboti

lehké
0

Dělitelnost

Rozhodovačka

lehké

Největší společný dělitel

Pexeso

střední

Dělitelnost: mix

Rozhodovačka

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Zlomky slovně

lehké

Pexeso

lehké

Roboti

lehké
0

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Zlomky: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy geometrických útvarů a těles

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obvod (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Mřížkovaná

lehké
0/11

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Pexeso

střední

Jednotky, míry: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

lehké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: střední

lehké
0/21

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
0/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Lehké

lehké
7/13

Střední

lehké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 4×4: lehké

lehké
0/18

Sudoku 4×4: těžší

lehké
0/17

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM