Matematika

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Aritmetika: Čísla
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné
Aritmetika: Násobení a dělení
Aritmetika: Počítání: kombinace operací
Aritmetika: Kladná a záporná čísla
Aritmetika: Dělitelnost
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy
0/5
0/11
Aritmetika: Číselné soustavy
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla
Geometrie: Prostorová představivost
Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů
0/8
Geometrie: Obsah, obvod
0/11
0/5
Geometrie: Objem, povrch
Geometrie: Úhly
Geometrie: Geometrické konstrukce
0/9
0/9
0/6
0/10
0/10
0/6
0/9
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině
0/11
0/6
0/8
0/5
0/6
0/5
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník
0/10
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy
Elementární algebra: Rovnice
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí
Funkce: Grafy funkcí
Funkce: Lineární funkce
Funkce: Kvadratické funkce
Funkce: Goniometrické funkce
0/10
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce
Jednotky, míry: Čas
Jednotky, míry: Jednotky
Jednotky, míry: Peníze
Diskrétní matematika: Množiny
Diskrétní matematika: Logika
Diskrétní matematika: Kombinatorika
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky
Statistika a práce s daty: Statistika
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy
Logické úlohy: Sokoban
0/13
2/21
0/21
0/19
0/19
0/16
Logické úlohy: Kulička
15/19
0/28
0/28
0/22
0/9
0/3
Logické úlohy: Skákačka
0/24
0/26
0/20
0/15
Logické úlohy: Rozdělovačka
0/11
0/29
3/50
0/28
0/11
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka
0/14
0/13
0/5
0/2
Logické úlohy: Rušná hodinka
8/8
7/13
0/23
0/12
0/5
Logické úlohy: Ploty
0/16
0/23
0/19
0/22
0/20
Logické úlohy: Barevné sudoku
0/6
5/18
0/17
0/14
Logické úlohy: Mřížkovaná
1/7

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Pavučiny s násobením

střední

Tabulka malé násobilky

střední

Slovní úlohy

lehké

Slovní úlohy

střední

Tabulka malé násobilky

lehké

Počítání

lehké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Počítání

střední

Malá násobilka obrázkově

lehké

Tabulka malé násobilky

lehké

Tabulka malé násobilky

střední

Tabulka malé násobilky

střední

Násobilka čísla 2

lehké

Násobilka čísla 3

lehké

Násobilka čísla 4

lehké

Násobilka čísla 5

lehké

Násobilka čísla 6

lehké

Násobilka čísla 7

lehké

Násobilka čísla 8

lehké

Násobilka čísla 9

lehké

Roboti

lehké
0

Střílečka

lehké
5

Násobení víceciferné

Slovní úlohy

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

těžké

Rozhodovačka

střední

Slovní úlohy

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Krok po kroku

lehké

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka

střední

Přesouvání

střední

Dělení jednociferné

Dělení obrázkově

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Pexeso

lehké

Tetris

lehké
0

Roboti

lehké
0

Střílečka

lehké
0

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy

lehké

Pexeso

lehké

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Počítání

lehké

Dělení víceciferné

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

lehké

Tetris

lehké
0

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání

střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání

střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

střední

Objem: koule, válec, kužel

Počítání

střední

Povrch: koule, válec, kužel

Počítání

střední

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

střední

Počítání

střední

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Počítání

těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Počítání

těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání

těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání

těžké

Počítání

střední

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

těžké

Kvadratické rovnice

Počítání

střední

Počítání

těžké

Ryze kvadratické rovnice

střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

těžké

Krok po kroku

těžké

Slovní úlohy

těžké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku

střední

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Rovnice: mix

Počítání

střední

Počítání

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí: mix

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Vyhodnocování logických výrazů

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

těžké

Logika: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: pojmy a značení

Rozhodovačka

těžké

Základní pravděpodobnost jevu

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Opakované pokusy a složené jevy

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Pravděpodobnost: mix

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM