Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Aritmetika: Čísla
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné
Aritmetika: Násobení a dělení
Aritmetika: Počítání: kombinace operací
Aritmetika: Kladná a záporná čísla
Aritmetika: Dělitelnost
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy
0/5
0/11
Aritmetika: Číselné soustavy
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla
Geometrie: Prostorová představivost
Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů
0/8
Geometrie: Obsah, obvod
0/11
0/5
Geometrie: Objem, povrch
Geometrie: Úhly
Geometrie: Geometrické konstrukce
0/9
0/9
0/6
0/10
0/9
0/7
0/9
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině
0/11
0/6
0/8
0/5
0/6
0/5
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník
0/10
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy
Elementární algebra: Rovnice
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí
Funkce: Grafy funkcí
Funkce: Lineární funkce
Funkce: Kvadratické funkce
Funkce: Goniometrické funkce
0/10
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce
Jednotky, míry: Čas
Jednotky, míry: Jednotky
Jednotky, míry: Peníze
Diskrétní matematika: Množiny
Diskrétní matematika: Logika
Diskrétní matematika: Kombinatorika
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky
Statistika a práce s daty: Statistika
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy
Logické úlohy: Sokoban
0/13
0/21
0/21
0/19
0/19
0/16
Logické úlohy: Kulička
0/19
0/28
0/28
0/22
0/9
0/4
Logické úlohy: Skákačka
0/24
0/26
0/20
0/15
Logické úlohy: Rozdělovačka
0/11
0/29
0/50
0/28
0/11
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka
0/14
0/13
0/5
0/2
Logické úlohy: Rušná hodinka
8/8
7/13
0/24
0/12
0/4
Logické úlohy: Ploty
0/16
0/23
0/19
0/22
0/20
Logické úlohy: Barevné sudoku
0/6
0/18
0/17
0/14
Logické úlohy: Mřížkovaná
1/7

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
3

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/9

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/7

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

střední

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM