Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Rozhodovačka

těžké

Záporné mocniny

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Mocniny a odmocniny: mix

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

těžké

Zlomky: mix

Rozhodovačka

těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

těžké

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Síť krychle

Přesouvání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy: mix

Těžiště

lehké
0/8

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

těžké

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

těžké

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Počítání

těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

těžké

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Roboti

lehké
0

Geometrie: Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

těžké

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost, shodnost

Mřížkovaná

lehké
0/6

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

těžké

Euklidovy věty

Krok po kroku

těžké

Geometrie: Kuželosečky

Kuželosečky: pojmy

Přesouvání

střední

Rovnice kuželoseček

Přesouvání

těžké

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka

těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy o směsích

Slovní úlohy

těžké

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy

střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí: mix

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafař

těžké

Grafické znázornění rovnice

těžké

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Přesouvání

těžké

Roboti

lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso

těžké

Grafař

těžké

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař

těžké

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Množiny: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Zápis množin

Rozhodovačka

těžké

Množinové operace

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti množin a množinových operací

Rozhodovačka

těžké

Vennovy diagramy

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Množiny množin, potenční množina

Rozhodovačka

těžké

Množiny: mix

Slovní úlohy na množiny

těžké

Slovní úlohy na množiny

střední

Rozhodovačka

těžké

Rozhodovačka

střední

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Vyhodnocování logických výrazů

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

těžké

Logika: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: pojmy a značení

Rozhodovačka

těžké

Základní pravděpodobnost jevu

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Opakované pokusy a složené jevy

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Pravděpodobnost: mix

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: opravdová výzva

lehké
0/16

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: opravdová výzva

lehké
0/11

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

těžké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Opravdová výzva

lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.