Psaná odpověď – 3. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 3. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Logaritmické rovnice   
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Rovnice se zlomky   
Desetinná čísla
Výpočty s desetinnými čísly
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: jehlan
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: válec
Objem: koule
Objem: kužel
Povrch: koule, válec, kužel   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Rovnice s lomenými výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
Kvadratické funkce
Kvadratické rovnice   

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla   
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Pravděpodobnost: mix
Pravděpodobnost: kostky
Popisná statistika
Průměr a medián   
Vlastnosti aritmetického průměru
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence