Matematika: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika

Kladná a záporná čísla

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Číselné soustavy

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky

Procenta

Desetinná čísla

Geometrie

Názvy a vlastnosti útvarů

Úhly

Operace a vlastnosti v rovině

Pravoúhlý trojúhelník

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Rovnice

Posloupnosti a řady

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí

Grafy funkcí

Lineární funkce

Kvadratické funkce

Goniometrické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Diskrétní matematika

Množiny

Logika

Kombinatorika

Pravděpodobnost

Statistika a práce s daty

Statistika

Tematická zadání

Tematická zadání: slovní úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Rozdělovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM