13

Počítání – Střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Zaokrouhlování na desítky a stovky | střední

Vybrána třída: 4. SŠ (široký výběr)


Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky  Nový obsah

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla   
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Pravděpodobnost: mix
Pravděpodobnost: kostky

Statistika a práce s daty

Popisná statistika
Průměr a medián   

Řešení problémů

Úlohy s nápadem
Počítání s nápadem
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence