Psaná odpověď – 6. třída (6. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Velká čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky   
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Zlomky a procenta   
Zlomky a desetinná čísla   
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Počty vrcholů, stěn, hran   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Obvod: trojúhelník
Obvod na mřížce: trojúhelník
Obsah: trojúhelník
Obsah na mřížce: trojúhelník
Obdélník, čtverec
Obvod: obdélník, čtverec
Obvod na mřížce: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Prostorové útvary
Krychle, kvádr
Objem: krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr
Hranol
Povrch: hranol
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelník
Obvod na mřížce: trojúhelník
Obsah: trojúhelník
Obsah na mřížce: trojúhelník
Obvod: obdélník, čtverec
Obvod na mřížce: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly: mix

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
Jednotky času   

Ukázky

Násobení desetinných čísel

Počítání se zápornými čísly

Pořadí operací, závorky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence