Počítání – 6. třída

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Malá násobilka | lehké

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky  Nový obsah   
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel  Nový obsah   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času  Nový obsah   
Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   
Jednotky hmotnosti  Nový obsah   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   

Řešení problémů

Úlohy s nápadem
Počítání s nápadem

Ukázky

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Počítání s procenty

Kolik je 50 % z 82?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence