Psaná odpověď – 6. třída (6. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Čísla
Římské číslice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Velká čísla slovně
Čísla: mix
Porovnávání a zaokrouhlování
Porovnávání čísel do 1 000 000
Zaokrouhlování na desítky a stovky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zaokrouhlování velkých čísel
Porovnávání a zaokrouhlování: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odčítání pod sebou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení se zbytkem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost
Největší společný dělitel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Počty vrcholů, stěn, hran  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku (na mřížce)
Obvod na mřížce: mix
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obsah na mřížce: mix
Délka a obvod
Obvod trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod čtverce a obdélníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah čtverce a obdélníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch krychle a kvádru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem
Objem krychle a kvádru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly: mix

Elementární algebra

Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: měřítko mapy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice
Jednokrokové rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky hmotnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence