Psaná odpověď – 6. třída (6. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Velká čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky   
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Zlomky a procenta   
Zlomky a desetinná čísla   
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Počty vrcholů, stěn, hran   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec
Obdélník, čtverec: obsah na mřížce
Obdélník, čtverec: obsah
Obdélník, čtverec: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec: obvod
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly: mix

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
Jednotky času   

Ukázky

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Jednotky hmotnosti

150 t = kg

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence