Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

lehké

Obrázkové rovnice

střední

Číselné křížovky

lehké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Dělitelnost

Rozhodovačka

lehké

Dělitelnost: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Zlomky: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Kostky: plán stavby

lehké

Kostky: plán stavby

lehké

Prostorová představivost: 3D objekty

Počet kostek

lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Názvy geometrických útvarů a těles

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/11

Jednotky, míry: Čas

Hodiny: určování času

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Jednotky času

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Jednotky

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: lehké

lehké
0/24

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: rozcvička

lehké
0/11

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Rozcvička

lehké
0/8

Lehké

lehké
0/13

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
0/7
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat