Matematika: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 10

Roboti

lehké
0

Sčítání a odčítání do 20

Počítání

střední

Slovní úlohy

lehké

Sčítání do 20 obrázkově

lehké

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Pexeso

lehké

Roboti

lehké
0

Střílečka

lehké
0

Sčítání a odčítání: základy mix

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

střední

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Dělitelnost

Rozhodovačka

lehké

Dělitelnost: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Zlomky slovně

lehké

Pexeso

lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka

lehké

Zlomky: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost

Kostky: plán stavby

lehké

Počet kostek

lehké

Kostky: plán stavby

lehké

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Názvy geometrických útvarů a těles

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Obvod (na mřížce)

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Mřížkovaná

lehké
0/11

Jednotky, míry: Čas

Hodiny: určování času

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Počítání s časem

Počítání

lehké

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Převody jednotek délky

lehké

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: lehké

lehké
0/24

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: rozcvička

lehké
0/11

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Rozcvička

lehké
8/8

Lehké

lehké
0/13

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
1/7

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM