Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Matematika

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 24
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 27 0 / 30
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 1 / 31 0 / 13
Aritmetika: Násobení a dělení 5 / 64 4 / 35
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 20
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 16 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 17 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 24 0 / 21 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 12 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 51 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 14 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 43 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 23
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 9 0 / 10 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 20 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 17
Geometrie: Úhly 0 / 9 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 4 0 / 95
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 9 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Kuželosečky 0 / 3
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 36
Elementární algebra: Rovnice 0 / 45
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 13
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 26 0 / 12
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 6 0 / 21
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 0 / 9
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 30 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 15
Diskrétní matematika: Logika 0 / 8
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 4
Statistika a práce s daty: Statistika 0 / 1
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy 0 / 2
Logické úlohy: Sokoban 0 / 332
Logické úlohy: Kulička 0 / 268
Logické úlohy: Skákačka 0 / 161
Logické úlohy: Rozdělovačka 0 / 268
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 1 / 78
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 151
Logické úlohy: Ploty 0 / 323
Logické úlohy: Barevné sudoku 16 / 118
Logické úlohy: Mřížkovaná 0 / 7

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Pavučiny s násobením

střední

Tabulka malé násobilky

střední

Slovní úlohy

lehké

Přesouvání

lehké

Slovní úlohy

střední

Tabulka malé násobilky

lehké

Počítání

lehké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Počítání

střední

Malá násobilka obrázkově

lehké

Tabulka malé násobilky

lehké

Tabulka malé násobilky

střední

Tabulka malé násobilky

střední

Násobilka čísla 2

lehké

Násobilka čísla 3

lehké

Násobilka čísla 4

lehké

Násobilka čísla 5

lehké

Násobilka čísla 6

lehké

Násobilka čísla 7

lehké

Násobilka čísla 8

lehké

Násobilka čísla 9

lehké

Roboti

lehké
4

Střílečka

lehké
0

Násobení víceciferné

Slovní úlohy

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

těžké

Slovní úlohy

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Krok po kroku

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka

střední

Přesouvání

střední

Dělení jednociferné

Dělení obrázkově

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Pexeso

lehké

Tetris

lehké
0

Roboti

lehké
0

Střílečka

lehké
0

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy

lehké

Pexeso

lehké

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Počítání

lehké

Přesouvání

lehké

Přesouvání

střední

Dělení víceciferné

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

lehké

Tetris

lehké
0

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání

střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání

střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Přesouvání

lehké

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

střední

Názvy geometrických útvarů a těles

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

lehké

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka

lehké

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání

lehké

Rozhodovačka

lehké

Těžiště

lehké
0/8

Geometrie: Kuželosečky

Kuželosečky: pojmy

Přesouvání

střední

Rovnice kuželoseček

Přesouvání

těžké

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka

těžké

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Počítání

těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Počítání

těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání

těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání

těžké

Počítání

střední

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

těžké

Kvadratické rovnice

Počítání

střední

Přesouvání

těžké

Počítání

těžké

Ryze kvadratické rovnice

střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

těžké

Krok po kroku

těžké

Slovní úlohy

těžké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku

střední

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku

těžké

Počítání

těžké

Rovnice: mix

Počítání

střední

Počítání

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí: mix

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Vyhodnocování logických výrazů

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

těžké

Logika: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: pojmy a značení

Rozhodovačka

těžké

Základní pravděpodobnost jevu

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Opakované pokusy a složené jevy

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Pravděpodobnost: mix

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Mřížkovaná

Mřížkovaná

Mřížkovaná: rozcvička

lehké
0/7
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.