Pexeso - 7. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah
Dělitelnost
Nejmenší společný násobek     Nový obsah
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky: sčítání obrázkově
Procenta
Procenta: poznávání
Počítání s procenty
Zlomky a procenta
Desetinná čísla   
Desetinná čísla slovně
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel     Nový obsah
Násobení desetinných čísel     Nový obsah
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
3D objekty z různých pohledů
Názvy a vlastnosti útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Úhly
Poznávání úhlů
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM