Téma
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 2
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 4 0 / 4
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 2
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 24 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 12
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 15 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 5 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 21 0 / 14
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 10 0 / 128
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 11
Geometrie: Objem, povrch 0 / 18
Geometrie: Úhly 0 / 2 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 4
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 3 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 13 0 / 12
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 12
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 37
Elementární algebra: Rovnice 0 / 43
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 10
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 21 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 6 0 / 18
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 0 / 1
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 4 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 8 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 15
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 6
Řešení problémů: Hledání cesty 0 / 279
Řešení problémů: Splnění podmínek 0 / 244
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 1

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Kombinace operací: mix

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Počítání: střední

Dělení desetinných čísel

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

Počítání: těžké

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Počítání: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Počítání: těžké

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso: střední

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

Rozhodovačka: střední

Pojmy související s kružnicí

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka: lehké

Geometrické pojmy: mix

Geometrické pojmy: mix

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: střední

Dosazování do výrazů

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Počítání: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Počítání: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Počítání: střední

Rovnice se závorkami

Počítání: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice se zlomky

Počítání: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Počítání: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Počítání: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Počítání: těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítání: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Počítání: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Počítání: těžké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Logaritmické rovnice

Počítání: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítání: střední

Rovnice: mix

Počítání: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Zápis posloupností

Rozhodovačka: těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

Slovní úlohy: těžké

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

Slovní úlohy: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Bodové grafy

Bodové grafy

Porozumění: lehké
0/5

Řešení problémů: Úlohy s nápadem

Úlohy s nápadem

Slovní úlohy na výpočet věku

Slovní úlohy: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence