Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 1 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 3 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 9
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 9
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 25 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 12
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 7 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 35 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 13 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 23
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 18 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 24 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 20
Geometrie: Úhly 0 / 12
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 5 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 6 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 16 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 3
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 42
Elementární algebra: Rovnice 2 / 42
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 24
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 4
Funkce: Grafy funkcí 0 / 21 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 3 0 / 18
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce
Jednotky, míry: Čas 0 / 3
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 22 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 10 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 3 0 / 12
Diskrétní matematika: Kombinatorika
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 5 0 / 51
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 3
Řešení problémů: Hledání cesty
Řešení problémů: Splnění podmínek
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 3

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
0/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Logaritmus

Kalkulačka: lehké
0/5

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Výpočty se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Zlomky: mix

Psaná odpověď: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Psaná odpověď: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Psaná odpověď: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Psaná odpověď: těžké

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: střední

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: střední

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: střední

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Psaná odpověď: těžké

Zápis zadání pomocí rovnice

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: střední

Rovnice: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Diskrétní matematika: Kombinatorika

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence