Pexeso – 9. třída (9. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Čísla
Římské číslice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost
Největší společný dělitel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Procenta
Procenta: poznávání  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Sítě těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit vysvětlení tématu
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úsečky
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky
Vzájemná poloha úseček v rovině

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy lineárních nerovnic

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky hmotnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Logika
Logika: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence