Pexeso - 9. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami  Nový obsah
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose
Násobení a dělení zlomků     Nový obsah
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel  Nový obsah
Násobení desetinných čísel  Nový obsah
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla

Geometrie

Názvy a vlastnosti útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s jednou proměnnou  Nový obsah
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou     Nový obsah

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM