Krok po kroku – 7. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Aritmetika

Násobení a dělení
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah   
Nejmenší společný násobek  Nový obsah   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah
Měřítko mapy  Nový obsah
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   

Ukázky

Přímá a nepřímá úměrnost

Minecrafťák Ánry má 35 jednotek kůže, z nichž si může vyrobit přesně 5 kožených kalhot. Kolik jednotek kůže by Ánry musel mít, aby si mohl vyrobit 7 kožených kalhot?Jaký údaj nám by se nám nejvíce hodilo zjistit?kolik kalhot lze vyrobit z jedné jednotky kůžekolik jednotek kůže je potřeba na jedny kalhotyJak ten počet jednotek kůže potřebný k výrobě 1 kalhot vypočítáme?
Čím nyní toto číslo vynásobíme?Počtem kalhot, na které se ptá slovní úloha.Počtem jednotek kůže, které Ánry má.Jak bude znít odpověď?Na sedm kalhot by Ánry potřeboval jednotek kůže.Na sedm kalhot by Ánry potřeboval jednotek kůže.O jakou úměru se v tomto případě jednalo?o přímou úměruo nepřímou úměruBonus: Jak by šlo zadání úlohy přepsat do tzv. trojčlenky?

Sčítání a odčítání zlomků

Určíme společného jmenovatele.
Převedeme na společného jmenovatele.Sečteme.

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Jedno z nich je o 4 větší než dvojnásobek druhého. Jejich součet je 25. Jaká je hodnota většího čísla?V druhé větě zadání se píše o „jednom“ a „druhém“ čísle. Které je větší?„jedno“, protože je větší než dvojnásobek druhého„druhé“, protože je dvojnásobkem druhéhoPrvní číslo (větší), které hledáme, si označíme jako a druhé jako . Jak převedeme do rovnice první část zadání?
Jak převedeme do rovnice druhou část zadání?
Nyní se potřebujeme zbavit v jedné z rovnic neznámé . Proto si ho vyjádříme jako a dosadíme do nepoužité rovnice:
Co uděláme při úpravě rovnice nyní?Odečteme od obou stran rovnice čtyřku.Roznásobíme závorku.Vychází . Jak bude vypadat rovnice po další úpravě?
Jaká bude vhodná odpověď na slovní úlohu?Člověk ze zadání si myslí číslo 18.Člověk ze zadání si myslí číslo 17.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence