Psaná odpověď – 7. třída (7. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Obsah a obvod
Obsah (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod trojúhelníku   
Obvod: mix   
Obsah
Obsah trojúhelníku   
Obsah: mix   
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranolu   
Objem
Objem krychle a kvádru   
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence