Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Zápis číselných výrazů
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit souhrn tématu
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys  
Zobrazit souhrn tématu
Nárys a půdorys
Síť krychle  
Zobrazit souhrn tématu
Sítě těles  
Zobrazit souhrn tématu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly  
Zobrazit souhrn tématu
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí  
Zobrazit souhrn tématu
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Trojúhelník: mix
Kruh a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha dvou kružnic
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Obsah
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch válce  
Zobrazit souhrn tématu
Objem
Objem hranolu  
Zobrazit souhrn tématu
Objem hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem válce  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly a mnohoúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  
Zobrazit souhrn tématu
Polopřímky a poloroviny  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Určení zobrazení v rovině
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit souhrn tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úlohy s rovnicemi
Zápis zadání pomocí rovnice

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence