Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí   
Rovinné útvary
Kruh, kružnice   
Vzájemná poloha dvou kružnic
Obsah, obvod
Obvod: rovnoběžník
Obsah: rovnoběžník
Obsah na mřížce: rovnoběžník
Obvod: lichoběžník
Obsah: lichoběžník
Obsah na mřížce: lichoběžník
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah na mřížce: kruh
Obvod na mřížce: kruh, kružnice
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah, obvod: kruhová výseč, oblouk   
Obsah na mřížce: kruhová výseč
Obsah kruhové výseče, délka oblouku
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: hranol
Objem: válec
Povrch: válec
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix   
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly a kružnice   
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny   
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Určení zobrazení v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika

Ukázky

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Zlomky a desetinná čísla

Počítání s procenty

Kolik je 80 % z 200?

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence